Day

Marzec 21, 2016
Grupa Kapitałowa CUBE.ITG w 2015 r. wypracowała rekordowe wyniki finansowe w swojej historii. Zysk netto ukształtował się na poziomie 12,6 mln zł, przy skonsolidowanych przychodach wynoszących 172,8 mln zł, oraz EBITDA w wysokości 25,2 mln zł. Wzrost wyników finansowych wyniósł odpowiednio 254 proc., 23,9 proc. oraz 158 proc. w przypadku EBITDA. Jednocześnie Grupa Kapitałowa CUBE.ITG...
więcej
(zgodnie z § 82 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.) Dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową za rok obrotowy 2015, obejmujący okres od 2015-01-01 do 2015-12-31, zawierający skonsolidowane sprawozdanie finansowe według MSR/MSSF, w walucie zł Data przekazania: 2016-03-21
więcej
(zgodnie z § 82 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.) Dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową, za rok obrotowy 2015 obejmujący okres od 2015-01-01 do 2015-12-31, zawierający sprawozdanie finansowe według MSR/MSSF, w walucie zł Data przekazania:...
więcej

SIEDZIBA
CUBE.ITG SA w restrukturyzacji

ul. Borowska 283b,
50-556 Wrocław
Tel. 71/ 382 24 00
Fax. 71/ 382 24 02