Day

Marzec 20, 2017
Cube ITG, polska spółka technologiczna, świadcząca usługi w zakresie rozwoju i utrzymania infrastruktury IT, przeprowadzi się do nowego biura. Zespół Nuvalu Polska doradzał w procesie wyboru nowej siedziby. Źródło: www.eurobuildcee.com
więcej

SIEDZIBA
CUBE.ITG SA w restrukturyzacji

ul.Borowska 283b,
50-556 Wrocław
Tel. 71/ 382 24 00
Fax. 71/ 382 24 02

NIP 898-001-57-75
REGON 006028821
KRS 0000314721
Kapitał Zakładowy 19 887 694,00 PLN

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego