Day

Maj 12, 2017
Oferta Cube.ITG, warta 116 mln zł brutto, została wybrana (jako jedna z pięciu) w przetargu na świadczenie usług dla rządowego Centralnego Ośrodka Informatyki (COI) w ramach zamówienia dotyczącego zapewniania zasobów ludzkich z zakresu IT przez 3 lata, podała spółka. „Wybór Cube.ITG potwierdza nasze kompetencje i możliwości w zakresie obsługi tak dużego i odpowiedzialnego zamówienia dla Centralnego...
więcej

SIEDZIBA
CUBE.ITG SA w restrukturyzacji

ul.Borowska 283b,
50-556 Wrocław
Tel. 71/ 382 24 00
Fax. 71/ 382 24 02

NIP 898-001-57-75
REGON 006028821
KRS 0000314721
Kapitał Zakładowy 19 887 694,00 PLN

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego