Day

Maj 12, 2017
Oferta Cube.ITG, warta 116 mln zł brutto, została wybrana (jako jedna z pięciu) w przetargu na świadczenie usług dla rządowego Centralnego Ośrodka Informatyki (COI) w ramach zamówienia dotyczącego zapewniania zasobów ludzkich z zakresu IT przez 3 lata, podała spółka. „Wybór Cube.ITG potwierdza nasze kompetencje i możliwości w zakresie obsługi tak dużego i odpowiedzialnego zamówienia dla Centralnego...
więcej

SIEDZIBA GŁÓWNA
ul. Sienna 39
00-121 Warszawa
tel.: +48 22 668 62 32
fax: +48 22 668 62 33
e-mail: info@cubeitg.pl

NIP 898-001-57-75
REGON 006028821
KRS 0000314721
Kapitał Zakładowy 19 887 694,00 PLN
Sąd Rejonowy dla Miasta Stołecznego Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego