Day

Maj 26, 2017
Giełdowa spółka Cube.ITG dostarczy, razem z dwiema innymi firmami, informatyków dla Naukowej i Akademickiej Sieci Naukowej. Cube.ITG, wiodący dostawca rozwiązań IT i usług data center, został wybrany do zawarcia umowy ramowej w przetargu zakresie na zapewnienie zasobów ludzkich z zakresu IT w sektorze administracji publicznej, organizowanym przez Naukową i Akademicką Sieć Komputerową (instytucja podległa Ministerstwu Cyfryzacji). Budżet zamawiającego wynosi 29,7 mln zł brutto, a umowy...
więcej

SIEDZIBA
CUBE.ITG SA w restrukturyzacji

ul.Borowska 283b,
50-556 Wrocław
Tel. 71/ 382 24 00
Fax. 71/ 382 24 02

NIP 898-001-57-75
REGON 006028821
KRS 0000314721
Kapitał Zakładowy 19 887 694,00 PLN

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego