Day

Maj 26, 2017
Giełdowa spółka Cube.ITG dostarczy, razem z dwiema innymi firmami, informatyków dla Naukowej i Akademickiej Sieci Naukowej. Cube.ITG, wiodący dostawca rozwiązań IT i usług data center, został wybrany do zawarcia umowy ramowej w przetargu zakresie na zapewnienie zasobów ludzkich z zakresu IT w sektorze administracji publicznej, organizowanym przez Naukową i Akademicką Sieć Komputerową (instytucja podległa Ministerstwu Cyfryzacji). Budżet zamawiającego wynosi 29,7 mln zł brutto, a umowy...
więcej

SIEDZIBA GŁÓWNA
ul. Sienna 39
00-121 Warszawa
tel.: +48 22 668 62 32
fax: +48 22 668 62 33
e-mail: info@cubeitg.pl

NIP 898-001-57-75
REGON 006028821
KRS 0000314721
Kapitał Zakładowy 19 887 694,00 PLN
Sąd Rejonowy dla Miasta Stołecznego Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego