Day

Październik 1, 2018
Zarząd spółki CUBE.ITG S.A. w restrukturyzacji  z siedzibą we Wrocławiu przekazuje roszerzony skonsolidowany raport półroczny Grupy Kapitałowej CUBE.ITG  S.A. w restrukturyzacji za I półrocze 2018 r. (zgodnie z § 60 ust. 2 i § 62 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Finansów  w sprawie informacji bieżących i okresowych dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub...
więcej

SIEDZIBA
CUBE.ITG SA w restrukturyzacji

ul. Borowska 283b,
50-556 Wrocław
Tel. 71/ 382 24 00
Fax. 71/ 382 24 02