Day

Październik 25, 2018
TEMAT: Ogłoszenie o zamiarze zbycia nieruchomości spółki zależnej od Emitenta Data Techno Park sp. z o. o. w restrukturyzacji z siedzibą we Wrocławiu W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 32/2018, Zarząd Cube.itg S.A. w restrukturyzacji z siedzibą we Wrocławiu (dalej „Spółka”) podaje do publicznej wiadomości, że iż Sędzia – komisarz w postępowaniu sanacyjnym Data Techno...
więcej

SIEDZIBA
CUBE.ITG SA w restrukturyzacji

ul. Borowska 283b,
50-556 Wrocław
Tel. 71/ 382 24 00
Fax. 71/ 382 24 02