Day

Listopad 29, 2018
Zarząd spółki CUBE.ITG S.A. z siedzibą we Wrocławiu przekazuje raport kwartalny Grupy Kapitałowej CUBE.ITG S.A.za III kwartał 2018 r. (zgodnie z § 60 ust. 2 i § 62 ust. 1 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową) Osoby reprezentujące spółkę: Marek Girek – Prezes...
więcej

SIEDZIBA
CUBE.ITG SA w restrukturyzacji

ul. Borowska 283b,
50-556 Wrocław
Tel. 71/ 382 24 00
Fax. 71/ 382 24 02