Day

Styczeń 2, 2019
Temat: Postępowanie restrukturyzacyjne Zarząd Cube.ITG S.A. z siedzibą we Wrocławiu (dalej „Spółka”) podaje do publicznej wiadomości, iż w celu zawarcia układu z wierzycielami w ramach postępowania o zatwierdzenie układu i w związku z zawartą z doradcą restrukturyzacyjnym Mikołajem Świtalskim umową o sprawowanie nadzoru nad przebiegiem postępowania, o której mowa w art. 210 ustawy z dnia...
więcej
Temat: Postanowienie Sądu Rejonowego dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu Zarząd Cube.ITG S.A. z siedzibą we Wrocławiu (dalej „Spółka”) podaje do publicznej wiadomości, iż powziął informację o wydaniu w dniu 12 grudnia 2018 r. przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej we Wrocławiu, VII Wydział Gospodarczy ds. Upadłościowych i restrukturyzacyjnych postanowienia o połączeniu spraw z wniosków o...
więcej

SIEDZIBA
CUBE.ITG SA w restrukturyzacji

ul. Borowska 283b,
50-556 Wrocław
Tel. 71/ 382 24 00
Fax. 71/ 382 24 02