Day

Styczeń 17, 2019
Temat: Złożenie do Sądu dokumentów do głosowania nad układem przez spółkę zależną Emitenta  Zarząd spółki CUBE.ITG S.A. z siedzibą we Wrocławiu („Emitent”) informuje o złożeniu w dniu 17.01.2019r. przez spółkę zależną Emitenta, tj. Data Techno Park Sp z o.o. w restrukturyzacji, dokumentów do Sądu Rejonowego dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, w nawiązaniu do zarządzenia sądu z...
więcej

SIEDZIBA
CUBE.ITG SA w restrukturyzacji

ul. Borowska 283b,
50-556 Wrocław
Tel. 71/ 382 24 00
Fax. 71/ 382 24 02