Day

Styczeń 31, 2019
Temat: Terminy przekazywania raportów okresowych w 2019 r.  Działając zgodnie z §80 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych […] („Rozporządzenie”), Zarząd CUBE.ITG S.A. („Emitent”, „Spółka”) podaje do publicznej wiadomości terminy publikacji raportów okresowych w 2019 roku: ·Jednostkowy raport roczny za 2018 r. oraz skonsolidowany...
więcej

SIEDZIBA
CUBE.ITG SA w restrukturyzacji

ul. Borowska 283b,
50-556 Wrocław
Tel. 71/ 382 24 00
Fax. 71/ 382 24 02