Day

Kwiecień 17, 2019
Temat: Informacja o zbyciu nieruchomości spółki zależnej od Emitenta  Zarząd Cube.ITG S.A. (dalej „Emitent”) podaje do publicznej wiadomości, że dnia 17.04.2019r. Pani Anna Łukaszun – Zarządca spółki zależnej od Emitenta Data Techno Park sp. z o. o. w restrukturyzacji, sprzedała w drodze przetargu ofertowego nieruchomość gruntową, zabudowaną budynkiem komercyjnym, położoną we Wrocławiu przy ul. Kutnowskiej...
więcej

SIEDZIBA
CUBE.ITG SA w restrukturyzacji

ul. Borowska 283b,
50-556 Wrocław
Tel. 71/ 382 24 00
Fax. 71/ 382 24 02