Day

Kwiecień 30, 2019
(zgodnie z §60 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych) dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą,budowlaną, handlową lub usługową za rok obrotowy 2018 obejmujący okres od 2018-01-01 do 2018-12-31, zawierający sprawozdanie finansowe według MSR /MSSF, w walucie zł. Data przekazania : 2019-04-30   Jednostkowe_SF_Cube.ITG_S.A._za_2018_ Sprawozdanie_Zarzadu_Cube.ITG_S.A._za_2018r_ Oswiadczenie_Zarzadu_Cube.ITG_S.A._  
więcej
(zgodnie z §60 ust. 2 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych) Dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą,budowlaną, handlową lub usługową za rok obrotowy 2018 obejmujący okres od 2018-01-01 do 2018-12-31, zawierający skonsolidowane sprawozdanie finansowe według MSR /MSSF, w walucie zł. Data przekazania : 2019-04-30 Skonsolidowane_SF_GK_Cube.ITG_S.A._za_2018_ Sprawozdanie_Zarzadu_-_Grupy_Cube.ITG_S.A._za_2018r Oswiadczenie_Zarzadu_Cube.ITG_S.A._201904301415508948
więcej

SIEDZIBA
CUBE.ITG SA w restrukturyzacji

ul. Borowska 283b,
50-556 Wrocław
Tel. 71/ 382 24 00
Fax. 71/ 382 24 02