Day

Maj 31, 2019
W nawiązaniu do raportów bieżących nr 2/2019 oraz 7/2019 zarząd Emitenta podaje do publicznej wiadomości, iż w związku z przesunięciem terminu głosowania spółki zależnej Emitenta Data Techno Park sp. z o.o. w restrukturyzacji, o czym informowano w raporcie bieżącym nr 11/2019, a także w związku z upływem trzech miesięcy od wcześniej ustalonego dnia układowego w...
więcej
Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia CUBE.ITG S.A. na dzień 27 czerwca 2019 roku wraz z projektami uchwał Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe Treść raportu: Zarząd CUBE.ITG S.A. („Spółka”) informuje, że działając na podstawie art. 395, art. 399 § 1, art. 402(1) i art....
więcej

SIEDZIBA
CUBE.ITG SA w restrukturyzacji

ul. Borowska 283b,
50-556 Wrocław
Tel. 71/ 382 24 00
Fax. 71/ 382 24 02