Day

Lipiec 5, 2019
Temat: Korekta raportu bieżącego nr 17/2019 Zarząd Cube.ITG S.A. („Spółka”) niniejszym dokonuje korekty raportu bieżącego nr 17/2019r. z powodu omyłkowego podania błędnej informacji dotyczącej wykazu akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, które odbyło się dnia 27 czerwca 2019r., tj.: Przed Korektą: Działając na podstawie art. 70 pkt. 3 Ustawy o...
więcej

SIEDZIBA
CUBE.ITG SA w restrukturyzacji

ul. Borowska 283b,
50-556 Wrocław
Tel. 71/ 382 24 00
Fax. 71/ 382 24 02