Day

Lipiec 30, 2019
Temat: Otrzymanie pisma dotyczącego realizacji umów z Centralnego Ośrodka Informatyki W nawiązaniu do raportu bieżącego nr ESPI 92/2017 Emitent informuje, iż w dniu 12 lipca 2019r. otrzymał Oświadczenie od Centralnego Ośrodka Informatyki (dalej „COI”) z dnia 08 lipca 2019r. o naliczeniu kary umownej z tytułu realizacji umowy ramowej nr COI/U/3201/50c/2016 oraz zawartych umów wykonawczych nr...
więcej

SIEDZIBA
CUBE.ITG SA w restrukturyzacji

ul. Borowska 283b,
50-556 Wrocław
Tel. 71/ 382 24 00
Fax. 71/ 382 24 02