Archiwum

Aktualności
(zgodnie z §60 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych) dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą,budowlaną, handlową lub usługową za rok obrotowy 2018 obejmujący okres od 2018-01-01 do 2018-12-31, zawierający sprawozdanie finansowe według MSR /MSSF, w walucie zł. Data przekazania : 2019-04-30   Jednostkowe_SF_Cube.ITG_S.A._za_2018_ Sprawozdanie_Zarzadu_Cube.ITG_S.A._za_2018r_ Oswiadczenie_Zarzadu_Cube.ITG_S.A._  
więcej
(zgodnie z §60 ust. 2 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych) Dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą,budowlaną, handlową lub usługową za rok obrotowy 2018 obejmujący okres od 2018-01-01 do 2018-12-31, zawierający skonsolidowane sprawozdanie finansowe według MSR /MSSF, w walucie zł. Data przekazania : 2019-04-30 Skonsolidowane_SF_GK_Cube.ITG_S.A._za_2018_ Sprawozdanie_Zarzadu_-_Grupy_Cube.ITG_S.A._za_2018r Oswiadczenie_Zarzadu_Cube.ITG_S.A._201904301415508948
więcej
Temat: Zgromadzenie Wierzycieli spółki zależnej Emitenta Zarząd spółki CUBE.ITG S.A. z siedzibą we Wrocławiu („Emitent”) informuje, że w dniu 25.04.2019 roku przed Sądem Rejonowym dla Wrocławia-Fabrycznej odbyło się Zgromadzenie Wierzycieli spółki zależnej Emitenta tj. Data Techno Park Sp z o.o. w restrukturyzacji, w celu głosowania nad układem. W związku z koniecznością złożenia w Sądzie sporządzonego...
więcej
Temat: Informacja o zbyciu nieruchomości spółki zależnej od Emitenta  Zarząd Cube.ITG S.A. (dalej „Emitent”) podaje do publicznej wiadomości, że dnia 17.04.2019r. Pani Anna Łukaszun – Zarządca spółki zależnej od Emitenta Data Techno Park sp. z o. o. w restrukturyzacji, sprzedała w drodze przetargu ofertowego nieruchomość gruntową, zabudowaną budynkiem komercyjnym, położoną we Wrocławiu przy ul. Kutnowskiej...
więcej
Temat: Podpisanie porozumienia z bankami przez Cube.ITG S.A. oraz spółkę zależną Emitenta Zarząd spółki CUBE.ITG S.A. z siedzibą we Wrocławiu („Emitent”) informuje o podpisaniu w dniu dzisiejszym przez Emitenta oraz spółkę zależną, tj. Data Techno Park Sp z o.o. w restrukturyzacji („DTP”) porozumienia z bankiem Getin Noble Bank S.A. z siedzibą w Warszawie oraz ING...
więcej
Temat: Rezygnacja Członków Rady Nadzorczej  Zarząd CUBE.ITG S.A. (dalej „Spółka”) informuje, iż powziął informacje o rezygnacji z pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Pana Roberta Kalety, Pana Sławomira Sokołowskiego oraz Pani Jolanty Światek-Kozłowskiej. Wskazani członkowie Rady Nadzorczej nie podali przyczyny rezygnacji z pełnionej funkcji. Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie –...
więcej
Temat: Postępowanie restrukturyzacyjne – zmiana dnia układowego wraz z przesunięciem terminu głosowania Zarząd spółki CUBE.ITG S.A. z siedzibą we Wrocławiu („Emitent”) podjął decyzję o zmianie dnia układowego w ramach postępowania o zatwierdzenie układu, o którym informował w Raporcie Bieżącym nr 2/2019. Nowy dzień układowy został wyznaczony na 01.03.2019 roku. Jednocześnie Emitent informuje o przesunięciu terminu...
więcej
Temat: Zgromadzenie Wierzycieli spółki zależnej Emitenta Zarząd spółki CUBE.ITG S.A. z siedzibą we Wrocławiu („Emitent”) informuje, że w dniu 14.02.2019 roku przed Sądem Rejonowym dla Wrocławia-Fabrycznej odbyło się Zgromadzenie Wierzycieli spółki zależnej Emitenta tj. Data Techno Park Sp z o.o. w restrukturyzacji, w celu głosowania nad układem. Na wyznaczonym Zgromadzenia Wierzycieli głosowanie nie odbyło się...
więcej
Temat: Terminy przekazywania raportów okresowych w 2019 r.  Działając zgodnie z §80 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych […] („Rozporządzenie”), Zarząd CUBE.ITG S.A. („Emitent”, „Spółka”) podaje do publicznej wiadomości terminy publikacji raportów okresowych w 2019 roku: ·Jednostkowy raport roczny za 2018 r. oraz skonsolidowany...
więcej
TEMAT: Postanowienie Sądu Rejonowego dla Wrocławia-Fabrycznej z dnia 30 stycznia 2019r. Zarząd Cube.ITG S.A. z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”, „Emitent”) informuje, iż Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej, VIII Wydział Gospodarczy ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych postanowieniem z dnia 30 stycznia 2019 r.(sygn. akt VIII GU 436/18) oddalił uproszczone wnioski o ogłoszenie upadłość Spółki, złożone przez 3 wierzycieli....
więcej
1 2 3 5

SIEDZIBA
CUBE.ITG SA w restrukturyzacji

ul. Borowska 283b,
50-556 Wrocław
Tel. 71/ 382 24 00
Fax. 71/ 382 24 02