Archiwum

Raporty bieżące
KOREKTA PROGNOZY WYNIKÓW FINANSOWYCH NA 2010 R. Zarząd Microtech International S.A. informuje, że Spółka debiutowała na rynku NewConnect w trzecim kwartale 2009 r. Dokument Informacyjny z września 2009 r. przedstawiał prognozę sprzedaży i zysku netto na rok 2010 (w warunkach braku emisji), odpowiednio na poziomie 17,5 mln zł i 1,1 mln zł. Po analizie wyników...
więcej
KOREKTA RAPORTU BIEŻĄCEGO – ZMIANY W SKŁADZIE ZARZĄDU Z uwagi na oczywiste pomyłki pisarskie m.in. w nazwisku członka zarządu oraz podstawie prawnej Zarząd Spółki dokonuje korekty raportu bieżącego z dnia 14.10.2010 r., który brzmi następująco: Zarząd Spółki informuje, że w dniu 14.10.2010 r. Prezes Zarządu Adam Handzlik złożył przed Radą Nadzorczą Spółki rezygnację z pełnionej...
więcej
ZMIANY W SKŁADZIE ZARZĄDU Zarząd Spółki informuje, że w dniu 14.10.2010 r. Prezes Zarządu Adam Handzlik złożył przed Radą Nadzorczą Spółki rezygnację z pełnionej funkcji. Rada Nadzorcza rezygnację przyjęła. Rezygnację z pełnionej funkcji złożył także Wiceprezes Zarządu Ireneusz Winnicki. Rezygnację Rada Nadzorcza przyjęła proponując mu pełnienie funkcji Dyrektora. Propozycja ta została przyjęta. Rada Nadzorcza powołała...
więcej
ZAWARCIE ISTOTNEJ UMOWY Zarząd Spółki informuje, że w dniu 07.07.2010 r. zawarł umowę z Przedsiębiorstwem Energetyki Cieplnej w Świnoujściu na modernizację obiegów wodnych w Ciepłowni Miejskiej w Świnoujściu. Termin zakończenia umowy III kwartał 2011 r. Wartość umowy przekracza 15% przychodów spółki za 2009 r. Podstawa prawna: Paragraf 3 ust. 2 pkt 2 Załącznika nr 3...
więcej
TREŚĆ UCHWAŁ PODJĘTYCH NA ZWZA MICROTECH INTERNATIONAL S.A. W DNIU 30.06.2010 R. Zarząd Spółki Microtech International S.A. z siedzibą we Wrocławiu przekazuje w załączeniu treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy w dniu 30.06.2010 r. Podstawa prawna: § 4 ust. 2, pkt 7). Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu. Osoby reprezentujące Spółkę:...
więcej
LISTA UPRAWNIONYCH AKCJONARIUSZY DO UDZIAŁU W WZA W DNIU 30 CZERWCA 2010 R. Microtech International S.A. w ramach wykonania obowiązku określonego w art. 70 ustawy o ofercie publicznej, przekazuje w załączeniu listę akcjonariuszy uprawnionych do wzięcia udziału w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy zwołanym na dzień 30 czerwca 2010 r. Podstawa prawna: Art. 70 pkt 2...
więcej
ZWOŁANIE ZWZA MICROTECH INTERNATIONAL S.A. Zarząd Spółki Microtech International S.A. z siedzibą we Wrocławiu niniejszym informuje o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy na dzień 30 czerwca 2010 r. o godz. 14.00 w siedzibie spółki przy ul. Wołowskiej 20 we Wrocławiu. W załączeniu pełna treść ogłoszenia, projekty uchwał, formularz do głosowania przez pełnomocnika. Podstawa prawna: §...
więcej
ZWOŁANIE ZWZA MICROTECH INTERNATIONAL S.A. Zarząd Spółki Microtech International S.A. z siedzibą we Wrocławiu niniejszym informuje o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy na dzień 30 czerwca 2010 r. o godz. 14.00 w siedzibie spółki przy ul. Wołowskiej 20 we Wrocławiu. W załączeniu pełna treść ogłoszenia, projekty uchwał, formularz do głosowania przez pełnomocnika. Podstawa prawna: §...
więcej
ZAWARCIE UMOWY POŻYCZKI Zarząd Spółki Microtech International S.A. informuje, że w dniu 17.05.2010 r. zawarł umowę pożyczki z ITG S.A. (znaczącym akcjonariuszem), zmieniającą warunki umowy pożyczki z dnia 29.06.2007 r. Wartość umowy 661 tys. zł, okres spłaty do 31.10.2013 r. Warunki pożyczki nie odbiegają od warunków rynkowych. Podstawa prawna: §3 ust. 1 Załącznika nr 3...
więcej
ZEJŚCIE PONIŻEJ PROGU 50% W GŁOSACH Zarząd Spółki informuje, że w dniu dzisiejszym otrzymał zawiadomienie od Innovation Technology Group S.A. z siedzibą we Wrocławiu o zejściu poniżej 50% w ogólnej liczbie głosów w Spółce. Zgodnie z zawiadomieniem, zejście poniżej progu 50% nastąpiło w wyniku zawarcia transakcji sprzedaży akcji Spółki w dniu 10 maja 2010 roku...
więcej
1 2

SIEDZIBA
CUBE.ITG SA w restrukturyzacji

ul. Borowska 283b,
50-556 Wrocław
Tel. 71/ 382 24 00
Fax. 71/ 382 24 02