Archiwum

Raporty bieżące
ZMIANA TERMINU PUBLIKACJI RAPORTU OKRESOWEGO ZA III KWARTAŁ 2011 ROKU Zarząd Microtech International S.A. informuje o zmianie terminu przekazania raportu okresowego za III kwartał 2011 r., który zostanie opublikowany w dniu 28 października 2011 r. zamiast w dniu 14 listopada 2011 r. wskazanym w raporcie bieżącym nr 1/2011 z dnia 20.01.2011 r. Termin publikacji raportu...
więcej
REZYGNACJA CZŁONKA ZARZĄDU Zarząd Spółki Microtech International S.A. informuje, iż w dniu dzisiejszym tzn. 14.10.2011 r. z mocą od dnia 14.10.2011 r. pan Mirosław Loch złożył rezygnację z pełnienia funkcji członka Zarządu – Wiceprezesa Zarządu Microtech International S.A. Rezygnacja jest spowodowana bardzo ważnymi powodami osobistymi. Podstawa prawna: $3 ust. 2 pkt 11 Załącznika nr 3...
więcej
ZMIANY W SKŁADZIE ZARZĄDU Zarząd Spółki Microtech International S.A. z siedzibą we Wrocławiu informuje, że w dniu 09.08.2011 r. z mocą od 01.09.2011 r. Rada Nadzorcza powołała na członka Zarządu Macieja Dolnego, powierzając mu funkcję Prezesa Zarządu. Pan Maciej Dolny przez ostatnie ponad 2,5 roku był związany zawodowo z grupą Tauron, początkowo jako Dyrektor ds....
więcej
WYKAZ OSÓB POSIADAJĄCYCH CO NAJMNIEJ 5% GŁOSÓW NA ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU AKCJONARIUSZY MICROTECH INTERNATIONAL S.A. W DNIU 07.07.2011 R. Zarząd Microtech International S.A. podaje do wiadomości wykaz osób, które posiadały co najmniej 5% głosów na ZWZA Spółki, które odbyło się w dniu 07.07.2011 r. Supernova IDM Fund S.A. – 124 642 głosów, co stanowiło 59,14...
więcej
ZMIANY W SKŁADZIE RADY NADZORCZEJ MICROTECH INTERNATIONAL S.A. Zarząd Microtech International S.A. z siedzibą we Wrocławiu informuje, że na ZWZA Microtech International S.A. w dniu 07.07.2011 r. podjęta została uchwała o odwołaniu z Rady Nadzorczej Microtech International S.A. Pani Haliny Pawlak-Kruczek oraz o powołaniu do Rady Nadzorczej Microtech International S.A. Pana Marcina Fakadeja. Podstawa prawna:...
więcej
TREŚĆ UCHWAŁ PODJĘTYCH NA ZWZA W DNIU 07.07.2011 R. Zarząd Microtech International S.A. z siedzibą we Wrocławiu przekazuje w załączeniu treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy w dniu 07.07.2011 r. Podstawa prawna: Paragraf 4 ust. 2 pkt 7) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym...
więcej
TREŚĆ UCHWAŁ PODJĘTYCH NA ZWZA W DNIU 30.06.2011 R. Zarząd Microtech International S.A. z siedzibą we Wrocławiu przekazuje w załączeniu treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy w dniu 30.06.2011 r. Podstawa prawna: Paragraf 4 ust. 2 pkt 7) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym...
więcej
WYKAZ OSÓB POSIADAJĄCYCH CO NAJMNIEJ 5% GŁOSÓW NA ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU AKCJONARIUSZY MICROTECH INTERNATIONAL S.A. W DNIU 30.06.2011 R. Zarząd Microtech International S.A. podaje do wiadomości wykaz osób, które posiadały co najmniej 5% głosów na ZWZA Spółki, które odbyło się w dniu 30.06.2011 r. Supernova IDM Fund S.A. – 124 642 głosów, co stanowiło 59,14...
więcej
ZMIANY W SKŁADZIE ZARZĄDU – KOREKTA RAPORTU BIEŻĄCEGO Ze względu na oczywistą pomyłkę pisarską popełnioną w dacie złożenia rezygnacji Zarząd Spółki koryguje treść raportu bieżącego nr 13/2011 i informuje, że poprawna treść komunikatu brzmi: „Zarząd Spółki informuje, że w dniu 30.06.2011 r. Wiceprezes Zarządu Marcin Fakadej złożył rezygnację z pełnionej funkcji. Przyczyną rezygnacji było zakończenie...
więcej
ZMIANY W SKŁADZIE ZARZĄDU Zarząd Spółki informuje, że w dniu 14.10.2010 r. Wiceprezes Zarządu Marcin Fakadej złożył rezygnację z pełnionej funkcji. Przyczyną rezygnacji było zakończenie wykonania przez niego obowiązków określonych przez Radę Nadzorczą, polegających na przeprowadzeniu programu optymalizacji kosztowej i rozwoju spółki. Podstawa prawna: Paragraf 3 ust. 2 pkt 2 Załącznika nr 3 do Regulaminu...
więcej
1 2 3

SIEDZIBA
CUBE.ITG SA w restrukturyzacji

ul. Borowska 283b,
50-556 Wrocław
Tel. 71/ 382 24 00
Fax. 71/ 382 24 02