Archiwum

Raporty bieżące
POWIADOMIENIE O TRANSAKCJACH OSOBY PEŁNIĄCEJ OBOWIĄZKI ZARZĄDCZE Zarząd Cube.ITG S.A. (Spółka) informuje, że w dniu 21 grudnia 2016 r. otrzymał od Wiceprezesa Zarządu Spółki – Pana Marka Girka powiadomienie o transakcjach na akcjach Spółki. Treść powiadomienia Spółka przekazuje w załączniku. Podstawa prawna Art. 19 ust. 3 MAR – informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące...
więcej
ZAWARCIE ANEKSU DO UMOWY WIELOPRODUKTOWEJ Z ING BANK ŚLĄSKI S.A. Zarząd CUBE.ITG S.A. („Spółka”, „Emitent”) informuje, że w dniu 20 grudnia 2016 r. pomiędzy ING Bank Śląski S.A. („Bank”), Emitentem i spółką zależną Data Techno Park Sp. z o. o. („DTP”) został zawarty aneks („Aneks”) do umowy wieloproduktowej z dnia 11 lipca 2012 r. zawartej...
więcej
POWIADOMIENIE O TRANSAKCJACH OSOBY PEŁNIĄCEJ OBOWIĄZKI ZARZĄDCZE Zarząd Cube.ITG S.A. (Spółka) informuje, że w dniu 16 grudnia 2016 r. otrzymał od Wiceprezesa Zarządu Spółki – Pana Marka Girka powiadomienie o transakcjach na akcjach Spółki. Treść powiadomienia Spółka przekazuje w załączniku. Podstawa prawna Art. 19 ust. 3 MAR – informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące...
więcej
REZYGNACJA OSOBY ZARZĄDZAJĄCEJ Zarząd CUBE.ITG S.A. („Spółka”) informuje, iż w 9 grudnia 2016 roku Pan Paweł Witkiewicz złożył rezygnację z pełnienia funkcji Prezesa Zarządu Spółki z dniem 31 grudnia 2016 roku. Jako powód rezygnacji zostały podane inne plany i obowiązki zawodowe. Podstawa prawna : Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje...
więcej
WYBÓR OFERTY SPÓŁKI W POSTĘPOWANIU PROWADZONYM PRZEZ CENTRALNY OŚRODEK INFORMATYKI W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 39/2016 z dnia 13 lipca 2016 r. w sprawie zawarcia z Centralnym Ośrodkiem Informatyki („Zamawiający”) umowy ramowej na świadczenie kompleksowych usług z zakresu zapewnienia zasobów ludzkich w obszarze IT („Umowa ramowa”), Zarząd CUBE.ITG S.A. („Spółka”) informuje, że w dniu...
więcej
POWIADOMIENIA O TRANSAKCJI OSOBY PEŁNIĄCEJ OBOWIĄZKI ZARZĄDCZE ORAZ OSOBY BLISKO ZWIĄZANEJ Zarząd Cube.ITG S.A. (Spółka) informuje, że w dniu 1 grudnia 2016 r. otrzymał od Wiceprezesa Zarządu Spółki – Pana Marka Girka oraz od osoby blisko z nim związanej – Mizarus sp. z o. o. powiadomienia o transakcji na akcjach Spółki. Treść powiadomień Spółka przekazuje...
więcej
OTRZYMANIE ZAWIADOMIENIA O ZMIANIE UDZIAŁU W OGÓLNEJ LICZBIE GŁOSÓW W SPÓŁCE Zarząd CUBE.ITG S.A. („Spółka”) informuje, iż w dniu 30 listopada 2016 r. otrzymał od Pana Marka Girka i Mizarus Sp. z o. o. datowane na ten dzień zawiadomienie z art. 69 ustawy o ofercie publicznej (…) o następującej treści: „Działając na podstawie art. 69...
więcej
POWIADOMIENIA O TRANSAKCJACH OSOBY PEŁNIĄCEJ OBOWIĄZKI ZARZĄDCZE Zarząd Cube.ITG S.A. (Spółka) informuje, że w dniu 24 listopada 2016 r. otrzymał od Wiceprezesa Zarządu Spółki – Pana Marka Girka – dwa powiadomienia o transakcjach na akcjach Spółki. Treść powiadomień Spółka przekazuje w załączniku. Podstawa prawna Art. 19 ust. 3 MAR – informacja o transakcjach wykonywanych przez...
więcej
ZMIANA W RADZIE NADZORCZEJ CUBE.ITG S.A. Zarząd CUBE.ITG S.A. („Spółka”) informuje, iż w dniu dzisiejszym Pan Tadeusz Kozaczyński złożył rezygnację z pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki ze skutkiem na dzień 30 listopada 2016 r. Pan Tadeusz Kozaczyński nie podał przyczyn rezygnacji. Podstawa prawna Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje...
więcej
ZAMÓWIENIE DOSTARCZENIA LICENCJI OPROGRAMOWANIA DLA BZWBK Zarząd Cube.ITG S.A. („Emitent”) informuje o wpłynięciu w dniu 14 listopada 2016 roku zamówienia od Banku Zachodniego WBK S.A. („Zamawiający”, Bank”) na dostarczenie do dnia 18 listopada 2016 r. licencji na monitoring APM dla Banku o wartości 7,8 mln zł brutto. Jednocześnie Spółka informuje o złożeniu przez Emitenta w...
więcej
1 2 3 7

SIEDZIBA
CUBE.ITG SA w restrukturyzacji

ul. Borowska 283b,
50-556 Wrocław
Tel. 71/ 382 24 00
Fax. 71/ 382 24 02