Archiwum

Raporty bieżące
Zarządca CUBE.ITG S.A. w restrukturyzacji („Emitent”) informuje, iż w dniu 27 grudnia 2017 roku otrzymał postanowienie Sędziego – komisarza w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia – Fabrycznej, Wydział VIII Gospodarczy dla spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych z dnia 15 grudnia 2017 r. o przedłużeniu terminu na sporządzenie przez Zarządcą Emitenta spisu wierzytelności, planu restrukturyzacyjnego oraz spisu inwentarza...
więcej
Otrzymanie zarządzenia Sędziego – komisarza dotyczącego restrukturyzacji spółki zależnej Emitenta Treść raportu: Zarządca CUBE.ITG S.A. w restrukturyzacji („Emitent”) informuje, iż w dniu 14 grudnia 2017 roku otrzymał zarządzenie Sędziego – komisarza w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia – Fabrycznej, Wydział VIII Gospodarczy dla spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych z dnia 30 listopada 2017 r. w którym zobowiązano...
więcej
Uzupełnienie raportu bieżącego nr 94/2017 z dnia 11 grudnia 2017 roku w zakresie informacji Treść raportu: W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 94/2017 z dnia 11 grudnia 2017 r. w sprawie powołania Pana Krzysztofa Bednarka do pełnienia funkcji Członka Zarządu CUBE.ITG S.A. w restrukturyzacji _”Spółka”, „Emitent”_, Zarządca Spółki przekazuje poniżej informacje o Panu Krzysztofie Bednarku....
więcej
Otrzymanie zawiadomienia o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów w Spółce Treść raportu: Zarząd CUBE.ITG S.A. w restrukturyzacji („Spółka”) informuje, iż w dniu 14 grudnia 2017 r. otrzymał od Pana Marka Girka zawiadomienie z art. 69 ustawy o ofercie publicznej […] o następującej treści: „Działając na podstawie art. 69 ust. 1 pkt 2, ust. 2...
więcej
Otrzymanie zawiadomienia o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów w Spółce Treść raportu: Zarząd CUBE.ITG S.A. w restrukturyzacji _”Spółka”_ informuje, iż w dniu 14 grudnia 2017 r. otrzymał od Pana Marka Girka zawiadomienie z art. 69 ustawy o ofercie publicznej […] o następującej treści: „Działając na podstawie art. 69 ust. 1 pkt 2, ust. 2...
więcej
Zmiana w składzie Zarządu CUBE.ITG S.A. Treść raportu: Zarządca CUBE.ITG S.A. w restrukturyzacji _”Spółka”, „Emitent”_ informuje, że w dniu 11 grudnia 2017 roku Rada Nadzorcza Spółki na podstawie art. 368 par. 4 Kodeksu spółek handlowych oraz par. 24 ust. 3 Statutu Emitenta podjęła uchwałę o powołaniu z dniem 11 grudnia 2017 roku Pana Krzysztofa Bednarka...
więcej
Powołanie tymczasowego Członka Rady Nadzorczej CUBE.ITG S.A. Treść raportu: Zarządca CUBE.ITG S.A. w restrukturyzacji _”Spółka”_ informuje, iż w dniu 11 grudnia 2017 roku Rada Nadzorcza Spółki na podstawie par. 17 ust. 5 Statutu Spółki podjęła uchwałę o powołaniu z dniem 11 grudnia 2017 roku Pana Roberta Kalety do pełnienia funkcji tymczasowego członka Rady Nadzorczej Spółki....
więcej
Otrzymanie z Centralnego Ośrodka Informatyki pisma dotyczącego realizacji umów Treść raportu: Zarządca Cube.ITG S.A. w restrukturyzacji _”Spółka”, „Wykonawca”_ informuje, że w dniu 23 listopada 2017 roku otrzymał z Centralnego Ośrodka Informatyki _”COI”, „Zamawiający”_ pismo, zgodnie z którym zdaniem Zamawiającego doszło do naruszenia przez Spółkę umowy wykonawczej zawartej z COI w wykonaniu umowy ramowej z 12...
więcej
Zmiana terminu publikacji rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2017 r. Podstawa prawna Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe Treść raportu: Zarządca Cube.ITG S.A. w restrukturyzacji _”Spółka”_ informuje o zmianie terminu przekazania przez Spółkę do publicznej wiadomości rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2017 roku. Zgodnie z...
więcej
Rejestracja zmiany statutu Spółki Treść raportu: Zarząd CUBE.ITG S.A. w restrukturyzacji _”Spółka”_ informuje, iż w dniu 03 listopada 2017 roku powziął informację o rejestracji w dniu 27 października 2017 roku przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego zmiany § 2 Statutu Spółki. Aktualne brzmienie § 2 Statutu...
więcej
1 2 3 11

SIEDZIBA
CUBE.ITG SA w restrukturyzacji

ul. Borowska 283b,
50-556 Wrocław
Tel. 71/ 382 24 00
Fax. 71/ 382 24 02