Archiwum

Raporty okresowe
Zarząd spółki CUBE.ITG S.A. w restrukturyzacji z siedzibą we Wrocławiu przekazuje raport kwartalny Grupy Kapitałowej CUBE.ITG S.A. za I kwartał 2019 r. (zgodnie z § 60 ust. 2 i § 62 ust. 1 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową) GK_Cube.itg_s.a.__rozszerzony_skonsolidowany_raport_QI_2019_30.05.2019_201905301590983276
więcej
(zgodnie z §60 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych) dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą,budowlaną, handlową lub usługową za rok obrotowy 2018 obejmujący okres od 2018-01-01 do 2018-12-31, zawierający sprawozdanie finansowe według MSR /MSSF, w walucie zł. Data przekazania : 2019-04-30   Jednostkowe_SF_Cube.ITG_S.A._za_2018_ Sprawozdanie_Zarzadu_Cube.ITG_S.A._za_2018r_ Oswiadczenie_Zarzadu_Cube.ITG_S.A._  
więcej
(zgodnie z §60 ust. 2 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych) Dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą,budowlaną, handlową lub usługową za rok obrotowy 2018 obejmujący okres od 2018-01-01 do 2018-12-31, zawierający skonsolidowane sprawozdanie finansowe według MSR /MSSF, w walucie zł. Data przekazania : 2019-04-30 Skonsolidowane_SF_GK_Cube.ITG_S.A._za_2018_ Sprawozdanie_Zarzadu_-_Grupy_Cube.ITG_S.A._za_2018r Oswiadczenie_Zarzadu_Cube.ITG_S.A._201904301415508948
więcej
Zarząd spółki CUBE.ITG S.A. z siedzibą we Wrocławiu przekazuje raport kwartalny Grupy Kapitałowej CUBE.ITG S.A.za III kwartał 2018 r. (zgodnie z § 60 ust. 2 i § 62 ust. 1 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową) Osoby reprezentujące spółkę: Marek Girek – Prezes...
więcej
Zarząd spółki CUBE.ITG S.A. w restrukturyzacji  z siedzibą we Wrocławiu przekazuje roszerzony skonsolidowany raport półroczny Grupy Kapitałowej CUBE.ITG  S.A. w restrukturyzacji za I półrocze 2018 r. (zgodnie z § 60 ust. 2 i § 62 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Finansów  w sprawie informacji bieżących i okresowych dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub...
więcej
Zarząd spółki CUBE.ITG S.A. w restrukturyzacji  z siedzibą we Wrocławiu przekazuje raport kwartalny Grupy Kapitałowej CUBE.ITG  S.A. w restrukturyzacji za I kwartał 2018 r. (zgodnie z § 60 ust. 2 i § 62 ust. 1 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową) Osoby reprezentujące...
więcej
(zgodnie z § 82 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych) Dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą,budowlaną, handlową lub usługową za rok obrotowy 2017 obejmujący okres od 2017-01-01 do 2017-12-31, zawierający skonsolidowane sprawozdanie finansowe według MSR /MSSF, w walucie zł. Data przekazania : 2018-04-28 Jednostkowy Raport Roczny Cube.ITG S.A. w...
więcej
(zgodnie z § 82 ust. 2 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych) Dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą,budowlaną, handlową lub usługową za rok obrotowy 2017 obejmujący okres od 2017-01-01 do 2017-12-31, zawierający skonsolidowane sprawozdanie finansowe według MSR /MSSF, w walucie zł. Data przekazania : 2018-04-28 Skonsolidowany Raport Roczny GK Cube.ITG. S.A. w restrukturyzacji...
więcej
Zarząd spółki CUBE.ITG S.A. w restrukturyzacji z siedzibą we Wrocławiu przekazuje raport kwartalny Grupy Kapitałowej Cube.ITG za III kwartał 2017 r. (zgodnie z § 82 ust. 2 i § 83 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.) Osoby reprezentujące spółkę: Marek...
więcej
Zarząd spółki CUBE.ITG S.A.  z siedzibą we Wrocławiu przekazuje roszerzony skonsolidowany raport półroczny Grupy Kapitałowej CUBE.ITG  S.A. w restrukturyzacji za I półrocze 2017 r. (zgodnie z § 82 ust. 2 i § 83 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – j.t. Dz. U. z 2014, poz. 133, z późn. zm. w...
więcej
1 2 3

SIEDZIBA
CUBE.ITG SA w restrukturyzacji

ul. Borowska 283b,
50-556 Wrocław
Tel. 71/ 382 24 00
Fax. 71/ 382 24 02