Archiwum

Raporty okresowe
(zgodnie z § 82 ust. 2 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych) Dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą,budowlaną, handlową lub usługową za rok obrotowy 2017 obejmujący okres od 2017-01-01 do 2017-12-31, zawierający skonsolidowane sprawozdanie finansowe według MSR /MSSF, w walucie zł. Data przekazania : 2018-04-28 Skonsolidowany Raport Roczny GK Cube.ITG. S.A. w restrukturyzacji...
więcej
Zarząd spółki CUBE.ITG S.A. w restrukturyzacji z siedzibą we Wrocławiu przekazuje raport kwartalny Grupy Kapitałowej Cube.ITG za III kwartał 2017 r. (zgodnie z § 82 ust. 2 i § 83 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.) Osoby reprezentujące spółkę: Marek...
więcej
Zarząd spółki CUBE.ITG S.A.  z siedzibą we Wrocławiu przekazuje roszerzony skonsolidowany raport półroczny Grupy Kapitałowej CUBE.ITG  S.A. w restrukturyzacji za I półrocze 2017 r. (zgodnie z § 82 ust. 2 i § 83 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – j.t. Dz. U. z 2014, poz. 133, z późn. zm. w...
więcej
Zarząd spółki CUBE.ITG S.A. z siedzibą w Warszawie przekazuje raport kwartalny Grupy Kapitałowej Cube.ITG za I kwartał 2017 r. (zgodnie z § 82 ust. 2 i § 83 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.) Osoby reprezentujące spółkę: Marek Girek –...
więcej
(zgodnie z § 82 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.) Dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową, za rok obrotowy 2014 obejmujący okres od 2017-01-01 do 2017-12-31, zawierający sprawozdanie finansowe według MSR/MSSF, w walucie zł Data przekazania:...
więcej
(zgodnie z § 82 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.) Dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową za rok obrotowy 2016, obejmujący okres od 2016-01-01 do 2016-12-31, zawierający skonsolidowane sprawozdanie finansowe według MSR/MSSF, w walucie zł Data przekazania: 2017-03-27...
więcej
Zarząd spółki CUBE.ITG S.A. z siedzibą w Warszawie przekazuje raport kwartalny Grupy Kapitałowej Cube.ITG za III kwartał 2016 r. (zgodnie z § 82 ust. 2 i § 83 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.) Osoby reprezentujące spółkę: Paweł Witkiewicz – Prezes...
więcej
Zarząd spółki CUBE.ITG S.A. z siedzibą w Warszawie przekazuje raport półtoczny Grupy Kapitałowej Cube.ITG za I półrocze 2016 r. (zgodnie z § 82 ust. 2 i § 83 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.)   Osoby reprezentujące spółkę: Paweł Witkiewicz –...
więcej
Zarząd spółki CUBE.ITG S.A. z siedzibą w Warszawie przekazuje raport kwartalny Grupy Kapitałowej Cube.ITG za I kwartał 2016 r.   Osoby reprezentujące spółkę: Paweł Witkiewicz – Prezes Zarządu Arkadiusz Zachwieja – Wiceprezes Zarządu
więcej
(zgodnie z § 82 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.) Dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową za rok obrotowy 2015, obejmujący okres od 2015-01-01 do 2015-12-31, zawierający skonsolidowane sprawozdanie finansowe według MSR/MSSF, w walucie zł Data przekazania: 2016-03-21
więcej
1 2 3

SIEDZIBA
CUBE.ITG SA w restrukturyzacji

ul. Borowska 283b,
50-556 Wrocław
Tel. 71/ 382 24 00
Fax. 71/ 382 24 02