Od maja warszawska giełda zmaga się z korektą, która ciąży na notowaniach niejednej spółki. Jednak nie wszyscy posiadacze akcji mają powody do narzekań. Na rynku nie brakowało perełek, na których można było całkiem przyzwoicie zarobić. W ciągu ostatnich miesięcy akcje spółki CUBE.ITG zdrożały o prawie 55 proc. Inwestorzy docenili wysiłek firmy w zdobywanie nowych kontraktów....
Giełdowa spółka Cube.ITG rusza z realizacją jednego z największych kontraktów informatycznych w polskiej służbie zdrowia. Projekt „E­zdrowie dla Mazowsza” to potężne przedsięwzięcie. Wart niemal 78 mln zł kontrakt zakłada dostawę sprzętu komputerowego i serwerów oraz oprogramowania wojewódzkim placówkom ochrony zdrowia, a tak że wdrożenie Elektronicznej Dokumentacji Medycznej, Szpitalnego Systemu Informatycznego oraz Oprogramowania Centrum Analiz Statystyczno­Ekonomicznych.  ...
Zarząd CUBE.ITG S.A. („Spółka”) informuje, iż obradujące w dniu 16 września 2015 roku Nadzwyczajne Walne ZgromadzenieSpółki podjęło uchwały w sprawie odwołania z dniem 16 września 2015 roku ze składu Rady Nadzorczej Spółki obecnej kadencji Pana Michała Milewskiego i Pana Sebastiana Bogusławskiego. Przyczyny odwołania członków Rady Nadzorczej nie zostały podane. Ponadto w dniu dzisiejszym rezygnację z...
Zarząd CUBE.ITG S.A. („Spółka”) informuje, iż w dniu 9 września 2015 roku Rada Nadzorcza Spółki podjęła uchwałę o powołaniu Pana Rafała Wnorowskiego do pełnienia funkcji Wiceprezesa Zarządu Spółki. Pan Rafał Wnorowski studiował na Wydziale Biznesu i Administracji PWSBiA. Jest certyfikowanym Menedżerem Sprzedaży. Specjalizuje się zarządzaniu i organizowaniu struktur sprzedaży. Posiada wieloletnie doświadczenie w sprzedaży do...
Ponad tydzień temu gest polskiego mistrza kierownicy – Kajetana Kajetanowicza – zyskał uznanie na całym świecie. Aktualny lider klasyfikacji generalnej Rajdowych Mistrzostw Europy, który pomimo prowadzenia w Rajdzie Barum w Czechach, praktycznie pozbawiając się szans na zwycięstwo, bez wahania jako jedyny zatrzymał się, aby udzielić pomocy Robertowi Consaniemu, którego samochód uległ doszczętnemu zniszczeniu. Dziś rajdowiec...
Większe aktywa Cube.ITG. Spółki z grupy mają tegoroczny portfel zamówień o wartości 200 mln zł, a suma bilansowa wzrosła ze 105 mln zł w pierwszym półroczu 2014, do 351 mln zł w I półroczu 2015 r. Aktywa trwałe wzrosły z 2,3 tys. zł do 155,5 mln zł dzięki przejęciu 66 proc. udziałów w spółce ITMED...
CUBE.ITG kontynuowało w I półr. br. działania, zmierzające do pozyskania znaczących kontraktów, co zaowocowało zwiększeniem portfela zamówień na 2015 r. do ponad 200 mln zł, poinformowała spółka.”W pierwszym półroczu koncentrowaliśmy się na pozyskaniu nowych kontraktów oraz kontroli kosztów wraz z ich optymalizacją. Działania te będą widoczne w kolejnych kwartałach, kiedy w wynikach grupy kapitałowej będzie...
Grupa Kapitałowa CUBE.ITG zaprezentowała skonsolidowane dane finansowe obejmujące przejęte spółki ITMED oraz DTP.Grupa Kapitałowa CUBE.ITG w pierwszym półroczu 2015 r. kontynuowała działania, zmierzające do pozyskania znaczących kontraktów, co zaowocowało zwiększeniem portfela zamówień na 2015 r. do ponad 200 mln zł. W wynikach na koniec pierwszego półrocza na uwagę zasługuje wzrost sumy bilansowej, ze 105 mln...
NWZA Cube.ITG, zaplanowane na 16 września, zdecyduje o skupie do 400 tys. akcji własnych spółki za maksymalnie 3 mln zł.Papiery mają być kupowane po cenie nie wyższej niż 10 zł. Zgodnie z projektem uchwały akcje własne mogą zostać przeznaczone do wypełnienia zobowiązań spółki, wynikających z realizacji programów motywacyjnych, umorzenia, dalszej odsprzedaży lub zobowiązań wynikających z...
1 2 3 4 5 13