Cube.ITG dostarczy informatyków dla NASK

Giełdowa spółka Cube.ITG dostarczy, razem z dwiema innymi firmami, informatyków dla Naukowej i Akademickiej Sieci Naukowej. Cube.ITG, wiodący dostawca rozwiązań IT i usług data center, został wybrany do zawarcia umowy ramowej w przetargu zakresie na zapewnienie zasobów ludzkich z zakresu IT w sektorze administracji publicznej, organizowanym przez Naukową i Akademicką Sieć Komputerową (instytucja podległa Ministerstwu Cyfryzacji). Budżet zamawiającego wynosi 29,7 mln zł brutto, a umowy ramowe zostaną podpisane z 3 wykonawcami. Obok Cube.ITG będzie to także Newind SA i Atos Polska. – Cube.ITG dzięki temu postępowaniu umacnia swoją pozycję jako dostawca rozwiązań IT dla sektora publicznego. Można już mówić o wyraźnym ożywieniu w tej branży – mówi Marek Girek, prezes Cube.ITG i jego główny akcjonariusz.

Cube.ITG NASK

Przetarg rozpisany przez NASK dotyczy „Świadczenia kompleksowych usług z zakresu zapewnienia zasobów ludzkich z branży IT do wykonywania zadań w ramach projektów i prac realizowanych przez Zamawiającego w ramach umowy ramowej”. W postępowaniu wzięło udział 10 oferentów, a kryteriami przetargowymi była w 90-procentach cena (Cube.ITG zaoferował stawkę w wysokości 169,62 zł brutto za roboczogodzinę) oraz w pozostałej części – liczba rekruterów, w którymi dysponuje wykonawca.

Przypomnijmy, iż spółka Cube.ITG także w maju została wybrana (jako jedna z pięciu) w wartym 116 mln zł przetargu na świadczenie usług dla rządowego Centralnego Ośrodka Informatyki (COI) w ramach zamówienia dotyczącego zapewniania zasobów ludzkich z zakresu IT przez 3 lata.

Cube.ITG NASK