Cube.ITG z najkorzystniejszą ofertą w przetargu dla resortu finansów

W postępowaniu pt. „Budowa usługi odtworzenia po katastrofie dla kluczowych usług elektronicznych resortu finansów” wzięło udział 9 oferentów, w tym najważniejsze podmioty branży rozwiązań IT.

– Złożona przez nas oferta była jedną z najbardziej złożonych i zaawansowanych, jakie proponowaliśmy w ostatnim czasie. To już kolejny znaczące postępowanie, w którym biorąc udział jesteśmy w stanie zaproponować atrakcyjną cenę zarówno dla naszej spółki, jak i dla przetargodawcy. Cieszy także widoczne ożywienie w sektorze zamówień publicznych, co pozwala z optymizmem patrzeć na 2017 rok – mówi Marek Girek, prezes Cube.ITG i jego główny akcjonariusz.

 

Źródło: www.wnp.pl