CUBE.ITG rozliczył największy kontrakt w swojej historii za blisko 80 mln zł

Grupa CUBE.ITG poinformowała o zakończeniu realizacji i rozliczeniu umowy dotyczącej projektu „E-zdrowie dla Mazowsza”. Przypomnijmy, że to jeden z najwyższych jednorazowych kontraktów, zawartych na polskim rynku IT w tym roku i jeden z najwyższych w historii ochrony zdrowia. Cały kontrakt w wysokości 77,5 mln zł brutto zostanie rozliczony w wynikach za IV kwartał Grupy Kapitałowej CUBE.ITG.

Część prac integracyjnych jest kontynuowana z uwagi na toczące się równolegle projekty na poziomie pacówek oraz poziomie centralnym, nie wpłynie to jednak zarówno na rozliczenie jak i zakończenie projektu przez GK CUBE.ITG. W przeciągu blisko 4-ech miesięcy wykonane zostały wszystkie założone prace, jakie koordynowała Spółka w 23 mazowieckich szpitalach współpracując z gronem renomowanych podwykonawców, takich jak min. Asseco Poland S.A., czy Comarch S.A. Została dostarczona infrastruktura sprzętowa oraz wdrożono szereg rozwiązań, które ułatwią funkcjonowanie mazowieckich szpitali. Stroną umowy był Mazowiecki Szpital Bródnowski, który pełnił rolę pełnomocnika dla pozostałych jednostek, objętych projektem „E-zdrowie dla Mazowsza”.

Zakończenie realizacji projektu „E-zdrowie dla Mazowsza” to duży sukces naszej spółki i potwierdzenie, że nasza strategia oparta w dużym stopniu na usługach IT dla branży medycznej, pozwala nam generować znaczące przychody i uczestniczyć w projektach gdzie mamy do zaoferowania duże doświadczenie naszego zespołu i gwarancję, jakości – mówi Paweł Witkiewicz, Prezes Zarządu CUBE.ITG. – Dzięki włączeniu do grupy kapitałowej Data Techno Park, nasze kompetencje w tym sektorze znacząco wzrosły, co w przyszłości będzie procentowało w kolejnych realizacjach z naszym udziałem – dodaje Witkiewicz.

Pierwotnie prace przy projekcie miały się zakończyć z końcem listopada, jednak z uwagi na opóźnienie, niezależne od Spółki, zawarto aneks, który przedłużył realizację kontraktu o kolejne 21 dni.  W ramach projektu wdrożono oprogramowanie Szpitalnego Systemu Informatycznego do elektronicznego ewidencjonowania zdarzeń medycznych oraz oprogramowanie do wytwarzania, archiwizowania i przetwarzania Elektronicznej Dokumentacji Medycznej. CUBE.ITG wdrożyło również oprogramowanie Centrum Analiz Statystyczno–Ekonomicznych, które umożliwia tworzenie opracowań statystycznych na potrzeby nadzoru merytorycznego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego. Dodatkowo zainstalowano sprzęt komputerowy oraz serwerowy.

-„To była jedna z bardziej złożonych realizacji w naszej historii, jednak dzięki zaangażowaniu wszystkich pracowników i naszych partnerów, udało się przejść przez cały proces bez większych problemów. Przy takich realizacjach, czasem dochodzi do sytuacji, gdy prace prowadzone równolegle i niewchodzące w skład realizacji zadania wymuszają późniejszą niż pierwotnie zakładano, integrację wdrażanych elementów systemu i z taką sytuacją mieliśmy do czynienia podczas prac dla mazowieckich szpitali – dodaje prezes CUBE.ITG.

Projekt „E-zdrowie dla Mazowsza” był realizowany w ramach Priorytetu II „Przyśpieszenie e-Rozwoju Mazowsza” dla działania 2.1 „Przeciwdziałanie wykluczeniu informacyjnemu” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013. Celem projektu „E-zdrowie dla Mazowsza” jest dostosowanie podmiotów leczniczych, dla których Samorząd Województwa Mazowieckiego jest podmiotem tworzącym, bądź właścicielem, do wymogów ustawy z dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie informacji w ochronie zdrowia.

Już dziś wiadomo, że rok 2015 będzie najbardziej udanym okresem w dotychczasowej historii Spółki. Oprócz wzrostu przychodów, które przekroczą 200 mln zł, zwraca uwagę większa liczba i wartość pojedynczych przetargów wygrywanych przez GK CUBE.ITG. W tym roku spółka realizowała już min. wykonanie ekspozycji stałej w kaponierze i jej otoczeniu w Cytadeli Warszawskiej za 8,8 mln zł oraz wdrożyła System Informacji Przestrzennej w Grupie Kapitałowej PSE za ponad 13 mln zł.

Usługi Grupy CUBE.ITG koncentrują się na sektorach: finansowym, publicznym, ochrony zdrowia czy sieci handlowych. Oprócz realizacji długoterminowych kontraktów, Grupa rozwija nowe usługi w tym związane z przygotowaniem produktów i usług w modelu SAAS (software as a service) IAAS (infrastructure as a service) oraz PAAS (process as a service).