Cube.ITG w 100-milonowym przetargu dla Centralnego Ośrodka Informatyki

Średniej wielkości podmioty zwykle uczestniczą w tak dużych przetargach w ramach konsorcjów, a indywidualne ofertowanie to domena podmiotów z najsilniejszymi kompetencjami i referencjami.

– Jest to obecnie największe postępowanie przetargowe w Polsce. Przedstawiliśmy drugą w kolejności cenę spośród 12 oferentów, którzy uczestniczą w postępowaniu. Zamawiający zawrze umowę ramową z 5 firmami – mówi Marek Girek, Prezes Zarządu Cube.ITG i jego główny Akcjonariusz. – Dla firmy średniej wielkości jest bardzo ważne to, że udało się zbudować potencjał ofertowy, który dzięki własnym referencjom pozwolił podejść do przetargu samodzielnie, bez żadnych konsorcjantów. To dobry prognostyk rozwojowy – ocenia Girek.

Cube.ITG ma już jedną umowę ramową z Centralnym Ośrodkiem Informatyki, który jest instytucją państwową podlegającą Ministerstwu Cyfryzacji. Obecnie firma uczestniczy m.in. w postępowaniu na projekt obsługi dla polskiej wystawy Expo Kazachstan 2017 (ponad 15 mln) oraz innych przetargach, których wartość szacowana jest na ponad 200 mln zł. 100-milionowy przetarg dla COI dotyczy świadczenia kompleksowych usług w zakresie zapewnienia zasobów ludzkich z branży IT przez 3 lata. Zwycięzcy będą musieli dostarczyć informatyków o wysokich kompetencjach i odpowiednim doświadczeniu oraz zapewnić ich obsługę kadrowo-płacową. Postępowanie prowadzone przez COI zakłada zawarcie umowy ramowej z maksymalnie 5 wykonawcami.