CUBE.ITG ZŁOŻYŁ OFERTĘ WARTĄ 100 MLN ZŁ NA USŁUGI DLA RZĄDOWEGO CENTRALNEGO OŚRODKA INFORMATYKI.

Cube.ITG przedstawiło drugą w kolejności cenę spośród 12 oferentów, którzy uczestniczą w postępowaniu.

„Jest to obecnie największe postępowanie przetargowe w Polsce. Przedstawiliśmy drugą w kolejności cenę spośród 12 oferentów, którzy uczestniczą w postępowaniu. Zamawiający zawrze umowę ramową z 5 firmami” – powiedział prezes i główny akcjonariusz Cube.ITG Marek Girek, cytowany w komunikacie.

Więcej:
www.money.pl