Spółka CUBE.ITG angażuje się w promowanie działalności, związanej ze społeczną odpowiedzialnością biznesu (ang. Corporate Social Responsibility – CSR). Zgodnie z definicją, która mówi o odpowiedzialności firm za ich wpływ na społeczeństwo, CUBE.ITG podejmuje decyzje biznesowe mając na uwadze dobro pracowników, zasady ładu korporacyjnego, promowanie działalności charytatywnej i sportowej oraz działania dążące do zrównoważonego rozwoju firmy. W ramach działań w obszarze CSR spółka nawiązała np. współpracę z teamem rajdowym Kajto, zorganizowała zbiórkę paczek świątecznych dla małych pacjentów z Kliniki Transplantacji Szpiku, Onkologii i Hematologii Dziecięcej we Wrocławiu oraz stale wspiera pracowników w zakresie aktywności sportowej. Jako spółka notowana na giełdzie, CUBE.ITG aktywnie wspiera różne formy działań kulturalnych, sportowych i w zakresie edukacji, zgodnie z Kodeksem Dobrych Spółek notowanych na GPW.

Odblaskowe Dzieciaki

Grupa Kapitałowa CUBE.ITG wspólnie z Rajdowym Mistrzem Europy, Kajetanem Kajetanowiczem, promuje wśród dzieci bezpieczne zachowanie na drodze. Akcja edukacyjna obejmuje wszystkie szkoły podstawowe we Wrocławiu, a dedykowana jest dzieciom z klas 1-3. Najmłodsi uczniowie szkół podstawowych otrzymają opaski odblaskowe z autografem Rajdowego Mistrza Europy. Akcja „Odblaskowe dzieciaki” została zainaugurowana 9 września 2015 roku w Szkole Podstawowej nr 47 przy ulicy Januszowickiej 35/37 we Wrocławiu. Zgodnie z Prawem o Ruchu Drogowym obowiązek noszenia elementów odblaskowych mają wszyscy piesi poruszający się po zmierzchu poza obszarem zabudowanym.

Sponsoring sportowy

Spółka CUBE.ITG w ramach swojej działalności, zgodnie z punktem 10. w pierwszym rozdziale Kodeksu Dobrych Praktyk, w roku 2014 rozpoczęła wspieranie działalności sportowej. W tym samym roku firma zawarła odnawialną umowę sponsoringową teamu rajdowego Kajetana Kajetanowicza, który jest twarzą kampanii „Bezpieczeństwo na drodze”. Jako Partner zawodnika LOTOS Rally Team firma CUBE.ITG aktywnie uczestniczy w rajdach i dopinguje zespół Kajto.

Akcje charytatywne

Firma CUBE.ITG aktywnie angażuje się w organizację akcji charytatywnych. W roku 2012 przeprowadzono zbiórkę środków na rzecz małych pacjentów z Kliniki Transplantacji Szpiku, Onkologii i Hematologii Dziecięcej we Wrocławiu, dzięki której 65 małych pacjentów dostało paczki świąteczne, w której znajdowały się m.in. zabawki i przybory szkolne. W roku 2013 firma zorganizowała zbiórkę pieniężną na rzecz osób z problemami zdrowotnymi, a w grudniu 2014 roku po raz kolejny wsparła Klinikę Transplantacji Szpiku, Onkologii i Hematologii Dziecięcej, która została wyposażona m.in. w poduszki, koce oraz zabawki dla dzieci.