Grupę Kapitałową CUBE.ITG tworzą podmioty:

  • CUBE.ITG SA
  • ITMED Sp. z o.o. wraz ze spółką zależną Data Techno Park Sp. z o.o. 
  • CUBE.ITG GmbH

Spółka CUBE.ITG SA powstała we Wrocławiu w 1990 roku jako firma o silnych kompetencjach inżynierskich. Dostarcza rozwiązania dla wielu sektorów: bankowość i finanse, zdrowie i multimedia, a także administracja publiczna, energetyka. Na rzecz Spółki pracuje blisko 200 specjalistów z różnych dziedzin informatyki. Realizuje projekty integracyjne, wdrożeniowe, a także świadczy usługi związane z utrzymaniem, przejmowaniem w utrzymanie, zapewnianiem jakości i rozwojem infrastruktury IT. Od 2009 r. spółka była notowana na NewConnect. W 2014 miał miejsce debiut firmy na głównym rynku Giełdy Papierów Wartościowych. W sierpniu 2015 r. spółka przeniosła swoją siedzibę do Warszawy.

 

Data Techno Park Sp. z o.o. jest instytucją otoczenia biznesu, realizująca szereg projektów w sferze innowacji i technologii głównie w branży medycznej. Wieloletnie doświadczenie we współpracy z sektorem medycznym pozwoliło Data Techno Park zdobyć wiedzę i doświadczenie, które dziś spółka wykorzystuje w ramach współpracy z podmiotami i instytucjami reprezentującymi różnorodne gałęzie nauki oraz biznesu. 

 

Spółka CUBE.ITG GmbH  z siedzibą w Berlinie, powstała w czerwcu 2014. Obszarem działalności Spółki jest sektor rozwiązań informatycznych na rynku bankowym oraz telekomunikacyjnym w Niemczech.