Zarząd

MAREK GIREK – PREZES ZARZĄDU
Jest absolwentem Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu. Specjalizuje się w zarządzaniu i organizowaniu procesów medycznych. Posiada wieloletnie doświadczenie w zarządzaniu projektami, doradztwie dla publicznych i prywatnych zakładów opieki zdrowotnej. Autor programów szkoleniowych z zakresu systemów rozliczeń dla zakładów opieki zdrowotnej. Specjalista w zarządzaniu zespołami wieloosobowymi w zakresie wdrażania technologii IT w służbie zdrowia, modernizacji infrastruktury, usprawniania zarządzania i modelowania procesów biznesowych. Jest Prezesem Zarządu Data Techno Park. W grudniu 2016 został powołany na stanowisko Prezesa Zarządu CUBE.ITG SA.
Odpowiada za kierowanie pracą i organizacją Zarządu Spółki oraz nadzór nad działem handlowym w obszarze zamówień publicznych, działem projektów unijnych, działem IT, biurem prawnym Spółki, a także audytem wewnętrznym i systemem zarządzania jakością.