Zarząd

MAREK GIREK – PREZES ZARZĄDU
Jest absolwentem Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu. Specjalizuje się w zarządzaniu i organizowaniu procesów medycznych. Posiada wieloletnie doświadczenie w zarządzaniu projektami, doradztwie dla publicznych i prywatnych zakładów opieki zdrowotnej. Autor programów szkoleniowych z zakresu systemów rozliczeń dla zakładów opieki zdrowotnej. Specjalista w zarządzaniu zespołami wieloosobowymi w zakresie wdrażania technologii IT w służbie zdrowia, modernizacji infrastruktury, usprawniania zarządzania i modelowania procesów biznesowych. Jest Prezesem Zarządu Data Techno Park. W grudniu 2016 został powołany na stanowisko Prezesa Zarządu CUBE.ITG SA.
Odpowiada za kierowanie pracą i organizacją Zarządu Spółki oraz nadzór nad działem handlowym w obszarze zamówień publicznych, działem projektów unijnych, działem IT, biurem prawnym Spółki, a także audytem wewnętrznym i systemem zarządzania jakością.

KRZYSZTOF BEDNAREK – CZŁONEK ZARZĄDU
Absolwent Inżynierii Oprogramowania i Telekomunikacji na Politechnice Wrocławskiej. Posiada wieloletnie doświadczenie w zarządzaniu projektami informatycznymi. Związany przez wiele lat z Politechniką Wrocławską, w której do 2014 roku pracował jako Zastępca Dyrektora Działu Informatyzacji. Zasiadał w Radach Nadzorczych spółek takich jak: PI Systems Sp. z o.o., Data Protection Systems Sp. z o.o., ER Sp. z o.o., Risk Management Solutions Sp. z o.o., H21 Sp. z o.o., ITVations Sp. z o.o., Torneo Medloc Sp. z o.o., Compliance Audit Solutions Sp. z o.o. oraz E-HIGIENISTKA.PL Sp. z o.o. Jego wieloletnie doświadczenie zawodowe na stanowiskach zarządczych związane jest ze spółkami takimi jak: Wrocławskim Medyczny Park Naukowo – Technologiczny Sp. z o.o., SISMS Sp. z o.o. oraz Data Techno Park Sp. z o.o. W 2011 roku zdał egzamin dla Kandydatów na Członków Rad Nadzorczych w spółkach Skarbu Państwa. Obecnie pełni funkcję pełnomocnika Zarządu ds. IT w Data Techno Park Sp. z o.o.
Pan Krzysztof Bednarek prowadzi jednoosobową działalność gospodarczą oraz pełni obecnie funkcję Wiceprezesa Zarządu Look4App Sp. z o.o., Prezesa Zarządu KPI360 Sp. z o.o., Członka Zarządu Discovery Ventures Sp. z o.o. oraz Członka Zarządu Motion Software Sp. z o.o., w której jest również wspólnikiem