JEDNOSTKOWY RAPORT ROCZNY 2018

(zgodnie z §60 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych)

dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą,budowlaną, handlową lub usługową za rok obrotowy 2018 obejmujący okres od 2018-01-01 do 2018-12-31, zawierający sprawozdanie finansowe według MSR /MSSF, w walucie zł.

Data przekazania : 2019-04-30

 

Jednostkowe_SF_Cube.ITG_S.A._za_2018_

Sprawozdanie_Zarzadu_Cube.ITG_S.A._za_2018r_

Oswiadczenie_Zarzadu_Cube.ITG_S.A._