Firma CUBE.ITG jako neutralny integrator rozwiązań informatycznych dostarczanych przez różnych dostawców oferuje jednostkom samorządu terytorialnego oraz instytucjom centralnym w poszczególnych sektorach administracyjnych możliwość wdrożenia w podległych jednostkach Dedykowanych Platform Wymiany Danych Medycznych. Rozwiązanie to oparte o wspólny neutralny technologicznie komponent jakim jest Repozytorium EDM, wychodzi naprzeciw potrzebom informacyjnym podmiotów leczniczych. Umożliwia pełne prowadzenie dokumentacji medycznej w postaci elektronicznej, zapewnia wymianę danych pomiędzy podmiotami leczniczymi niezależnie  jakim systemem klasy HIS one dysponują ale także dostarcza szereg eUsług wspomagających pracę szpitala lub przychodni.

CUBE.ITG ma w swoim portfolio projektów takie złożone realizacje jak Dolnośląska Platforma eZdrowie i Mazowiecka Platforma eZdrowie. Świadczymy na bieżąco wsparcie oraz usługi doradcze dla naszych klientów przygotowujących się do konieczności prowadzenia Elektronicznej Dokumentacji Medycznej. Nasze rozwiązania są w pełni przystosowane do współpracy z systemami centralnymi tworzonymi przez Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia w ramach projektów P1, P2 oraz P4.

Kontakt

CHCESZ DOWIEDZIEĆ SIĘ WIĘCEJ? NAPISZ DO NAS!

Nasz doświadczony zespół odpowie na wszystkie Twoje pytania.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingowych przez administratora danych osobowych CUBE.ITG S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Sienna 39, 00-121, zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.2014.1182 z późn. zm.). Oświadczam, że wiem o dobrowolności podania danych i prawie do ich poprawiania, zmiany oraz usunięcia.