Nowoczesne aplikacje bazują na architekturze zorientowanej na usługi (SOA).  Założeniem tego podejścia jest odseparowanie warstwy bazy danych i warstwy aplikacji (aplikacja nie odwołuje się bezpośrednio do bazy danych).

Tworzona jest warstwa pośrednia (Middleware), służąca do komunikacji miedzy tymi warstwami.  Warstwa ta bazuje na usługach (services) – małych programach wykonujących określone operacja na danych (np. pobranie danych lub przekazane do bazy).

Usługi takie mogą być używane przez wiele różnych aplikacji.

Aby móc połączyć wiele usług w jedną (np. pobranie danych klientów z kilku systemów źródłowych), móc zoptymalizować wydajność usług i umożliwić ich kolejkowanie stosuje się tak zwane Szyny Danych (ESB)

CubeITG zajmuje się projektami polegającymi na tworzeniu dedykowanej  warstwy Middleware  od roku 2011

Perspektywy – praktycznie wszystkie wdrożenia nowych aplikacji w instytucjach z nowoczesnym postrzeganiem IT bazują na architekturze zorientowanej na usługi (SOA). Duzy odsetek takich instytucji posiada już warstwę Middleware ( u tych klientów możemy ją rozbudowywać zgodnie z potrzebami wdrażanych aplikacji). Jeśli klienci nie posiadają warstwy Middleware, możemy ją utworzyć od podstaw lub dostosować do wybranej Szyny Danych (ESB)

Zaufali nam

Case study/succes story

BZWBK

Tworzenie i aktualizacja usług  Webservice oraz osadzanie ich na Szynie Danych (OSB)

CREDIT AGRICOLE

Utworzenie usług Webservice związanych z Klientami Banku i osadzenie ich na Szynie Danych (webMethods)

CREDIT AGRICOLE

Wdrożenie systemu Customer Information System w Credit Agricole Bank Polska. Utworzenie usług dostępowych do bazy danych klientów (część usług posiada mechanizmy walidacji)

Funkcjonalności

  • Tworzenie usług atomowych (np.w standardzie webservice)
  • Osadzanie usług na Szynie Danych
  • Tworzenie usług kompozytowych (łączenie kilku usług atomowych)

Korzyści

Odseparowanie warstwy aplikacji lub logiki biznesowej od danych zwiększa bezpieczeństwo aplikacji.
Większość nowoczesnych systemów powstaje zgodnie z architekturą SOA, gdzie wymagane jest stworzenie warstwy usług

Kontakt

CHCESZ DOWIEDZIEĆ SIĘ WIĘCEJ? NAPISZ DO NAS!

Nasz doświadczony zespół odpowie na wszystkie Twoje pytania

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingowych przez administratora danych osobowych CUBE.ITG S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Sienna 39, 00-121, zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.2014.1182 z późn. zm.). Oświadczam, że wiem o dobrowolności podania danych i prawie do ich poprawiania, zmiany oraz usunięcia.