Informatyzacja służby zdrowia dotyczy nie tylko systemów związanych z obsługą pacjenta, administracją czy logistyką przychodni czy szpitala, ale także komunikacją wewnątrz obiektu: pomiędzy pracownikami, salami operacyjnymi czy nawet maszynami. CUBE.ITG dostarcza systemy dzięki którym możliwa jest edukacja młodych adeptów sztuki lekarskiej, sprawna komunikacja pomiędzy lekarzami np. na bloku operacyjnym czy niezwykle ważna edukacja zdrowotna pacjentów.

Audiowizualna Infrastruktura bloków operacyjnych

Łączymy i komunikujemy sale operacyjne z salami konferencyjno-szkoleniowymi bloku operacyjnego, pokojami lekarskimi, a nawet z oddalonymi od siebie o setki kilometrów innymi ośrodkami medycznymi. Przesyłamy pomiędzy nimi obrazy z wielu kamer sali operacyjnej, urządzeń obrazowania medycznego i szpitalnych systemów informatycznych. Potrafimy archiwizować przebieg operacji na potrzeby edukacji medycznej.

Wyposażenie sal konferencyjnych
i szkoleniowych

Sale konferencyjno – szkoleniowe w szpitalu czy na uniwersytecie medycznym różnią się znacząco od tego typu sal spotykanych na innych uczelniach wyższych. Ilość materiału, którą trzeba pokazać jednocześnie (np. w czasie przebiegu operacji) oraz specyfika medycznych systemów informatycznych i norm medycznych powoduje, że sale te muszą być wyposażone w inny rodzaj urządzeń i spełniać zupełnie inne standardy audiowizualne. A+V jest świadoma specyficznych wymagań i wie jak to zrobić.

Szpitalne systemy informacyjne

Edukacja zdrowotna pacjentów, skuteczne kierowanie ich ruchem w szpitalu czy sprawne i szybkie przekazywanie ważnych informacji personelowi szpitalnemu to rola szpitalnych systemów informacyjnych. Zastąp tradycyjne plakaty, tablice korkowe i witrynki odpowiednio rozmieszczonymi monitorami w strefie wejścia do szpitala, w ciągach komunikacyjnych, w poczekalniach, w oddziałach i pokojach lekarskich a potem połącz je w jedną sieć. Nasze systemy oferują zupełnie nowe funkcjonalności, szybkość i sprawność działania. Uprawniona osoba może zmieniać treść każdej informacji błyskawicznie- nie ruszając się od swojego komputera. To oszczędność czasu i poprawa organizacji każdego szpitala.

Funkcjonalności

Komunikacja głosowa
Przesyłanie obrazów wideo
System archiwizacji
Wyposażenie audiowizualne sal konferencyjnych i pokojów lekarskich
Zarządzanie blokiem operacyjnym

Pomiędzy salami operacyjnymi a salami konferencyjnymi bloku operacyjnego, pokojami lekarskimi, pokojem kierownika bloku, a także komunikacja poza blok dzięki integracji ze szpitalnymi systemami telefonii przewodowej i bezprzewodowej, systemem radiotelefonicznym oraz systemem interkomowym.

z urządzeń obrazowania medycznego i kamer sali operacyjnej do sal konferencyjnych zlokalizowanych w szpitalu, i do innych ośrodków medycznych w celu przeprowadzania zdalnych konsultacji, szkoleń stażystów, telekonferencji.

Zdjęć, komentarzy głosowych i sekwencji wideo do celów dokumentacji zabiegów chirurgicznych oraz do celów edukacji medycznej. W tym synchroniczna rejestracja obrazów z wielu kamer i wskazań urządzeń medycznych w jednym pliku. Możliwość przeprowadzenia telekonferencji z lokalizacjami zdalnymi takimi jaj uczelnie wyższe i inne ośrodki medyczne w kraju i za
granicą.

Umożliwiające podgląd obrazów z sal operacyjnych, wyświetlanie informacji z systemów PACS/RIS/HIS oraz komunikację audio
i wideo z salami operacyjnymi.

Harmonogramowanie i rezerwacja sal operacyjnych, monitoring sal za pośrednictwem kamer ogólnych, komunikacja głosowa w ramach bloku i poza nim oraz zarządzanie informacją wyświetlaną na monitorach LCD systemu informacyjnego bloku operacyjnego.

Kontakt

CHCESZ DOWIEDZIEĆ SIĘ WIĘCEJ? NAPISZ DO NAS!

Nasz doświadczony zespół odpowie na wszystkie Twoje pytania.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingowych przez administratora danych osobowych CUBE.ITG S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Sienna 39, 00-121, zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.2014.1182 z późn. zm.). Oświadczam, że wiem o dobrowolności podania danych i prawie do ich poprawiania, zmiany oraz usunięcia.