Dynamika rozwoju instytucji publicznych stawia nowe wyzwania dla realizacji usług związanych z informatyzacją przedsiębiorstw użyteczności publicznej. Dzięki doświadczeniu i wiedzy naszej kadry, złożonej z najwyższej klasy specjalistów dziedzinowych oraz wykorzystaniu sprawdzonych metodologii możemy z powodzeniem budować i utrzymywać przewagę konkurencyjną w wielu obszarach biznesowych klientów administracji publicznej.

W zakresie obsługi klientów sektora publicznego firma CUBE.ITG specjalizuje się w projektowanych pod klucz rozwiązaniach takich jak: wdrażanie oraz integracja systemów informatycznych oraz dostarczanie infrastruktury i realizacji usług związanych z jej instalacją i integracją.

Oferta CUBE.ITG w ramach sektora publicznego skierowana jest do wszystkich klientów rządowej administracji centralnej i regionalnej, administracji samorządowej wszystkich szczebli, urzędów centralnych, oraz przedsiębiorstw komercyjnych z dominującym udziałem Skarbu Państwa.

 

Posiadamy własne Data Center. To jedna z najbezpieczniejszych i największych inwestycji tego typu w Europie Środkowej.

Zakres realizowanych działań

 • Projektowanie, dostawa i wdrożenie infrastruktury IT w oparciu o komponenty renomowanych producentów
 • Projektowanie, dostawa i wdrożenie oprogramowania narzędziowego renomowanych producentów
 • Audyty bezpieczeństwa systemów informatycznych
 • Projektowanie, dostawa i wdrożenie zaawansowanych systemów bezpieczeństwa informatycznego
 • Kompleksowe projektowanie, dostawa i wdrożenie Data Center
 • wynajem powierzchni technicznej na kolokację sprzętu technicznego
 • usługi polegające na świadczeniu dostępu do sprzętu technicznego w zakresie mocy obliczeniowej oraz przestrzeni dyskowej-  usługi w modelu IaaS (ang. Infrastructure as a Service)
 • Świadczenie kompleksowych usług z zakresu zapewnienia zasobów ludzkich w obszarze IT
 • Projektowanie, wytworzenie i wdrożenie produkcyjne złożonego oprogramowania w architekturze warstwowej (SOA)
 • Projektowanie, wytworzenie i wdrożenie produkcyjne złożonego oprogramowania dla administracji publicznej/samorządowej (np. e-usługi, GIS) pod klucz
 • Świadczenie usług utrzymania zaawansowanej infrastruktury oraz oprogramowania IT
 • Diagnostyka, poprawa funkcjonalności, poprawa kodu błędnie wdrożonego oprogramowania

Case study

CENTRALNY OŚRODEK INFORMATYKI

Centralny Ośrodek Informatyki to instytucja publiczna podległa pod Ministerstwo Cyfryzacji, powołana do realizacji strategicznych projektów informatycznych realizowanych przez jednostki administracji centralnej. CUBE ITG realizuje projekt związany wdrożeniem e-usług oraz CEPIK. Wartość projektu to ok 10 mln zł netto

ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH

W ramach przetargu nieograniczonego CUBE ITG został wybrany przez ZUS do obsługi serwisowej sprzętu i oprogramowania IBM (w dwóch ośrodkach obliczeniowych Zamawiającego – Warszawa ul. Szamocka 3, 5 oraz Warszawa ul. Czerniakowska 16). Wartość kontraktu 6 mln zł netto.

ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH

-Spółka Data Techno Park (należąca do grupy kapitałowej CUBE.ITG) została wyłoniona jako doradca w projekcie: Modernizacja systemów informatycznych ZUS ukierunkowana na architekturę zorientowaną na usługi. W ramach zadania spółka Data Techno Park wykona m.in.:

– Dokumentację modelu fizycznego i logicznego danych ZUS oraz mapowanie powiązań elementów
– Projekt przejścia z modelu usług Tuxedo do docelowej architektury opartej na Usługach
– Projekt architektury rozwiązania opartego na usługach (zgodnego z pryncypiami architektonicznymi ZUS),
– Przeprowadzenie analizy wydajnościowej obecnego środowiska Tuxedo oraz przygotowanie projektu infrastruktury techniczno-systemowej nowego rozwiązania
– Przeprowadzenie analizy wykorzystywanych w systemach ZUS narzędzi wymiany plików (KSI Mail)
– Analizę i projekt wymagań wobec infrastruktury sieciowej ZUS przy zmianie architektury z modelu usług Tuxedo
– Projekt bezpieczeństwa rozwiązania w oparciu o aktualne obowiązujące w ZUS polityki i rozwiązania techniczne,
– Przeprowadzenie analizy wykorzystywanych w systemach ZUS mechanizmów kontroli dostępu
– Przygotowanie projektu eksploatacji rozwiązania, obejmującego monitorowanie pracy, zapewnienie ciągłości działania, obsługę zmian i incydentów
– Analiza i zaprojektowanie rozwiązania do wymiany danych G2B i G2G w oparciu o istniejące w ZUS rozwiązanie Platformy Usług Elektronicznych (PUE)
– Analiza procesów ZUS pod kątem powiązania ich z usługami
– Projekt organizacji zarządzania usługami na szynie
– Założenia dla rozbudowy kompetencji w ZUS

Kontakt

CHCESZ DOWIEDZIEĆ SIĘ WIĘCEJ? NAPISZ DO NAS!

Nasz doświadczony zespół odpowie na wszystkie Twoje pytania.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingowych przez administratora danych osobowych CUBE.ITG S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Sienna 39, 00-121, zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.2014.1182 z późn. zm.). Oświadczam, że wiem o dobrowolności podania danych i prawie do ich poprawiania, zmiany oraz usunięcia.