Wysoki poziom złożoności środowisk IT wymusza konieczność utrzymywania rozbudowanych departamentów IT lub kosztownych umów realizowanych przez innych dostawców. Wykorzystanie wielu różnych aplikacji stworzonych przez wewnętrzne zespoły deweloperskie Klienta lub przez dostawców zewnętrznych wpływa na wzrost całkowitego kosztu rozwoju i utrzymania środowiska IT w organizacji. Dodatkowo obniża koncentrację na podstawowym obszarze działalności firmy na rzecz problemów IT, nie gwarantując poprawy sprawności operacyjnej.

Wychodząc naprzeciw potrzebie zapewnienia ciągłości działania aplikacji zbudowanych przez zespoły deweloperskie Klientów, bądź wytworzonych przez innych dostawców, wypracowaliśmy skuteczną metodykę procesu przejmowania utrzymania aplikacji. Gwarantujemy płynne przejście do modelu utrzymania aplikacji przez profesjonalny, wielozadaniowy zespół CUBE.ITG.

Funkcjonalności

Projekt przejmowania utrzymania jest koordynowany zgodnie z metodyką AGILE, która dobrze sprawdza się w tak specyficznym procesie. Całość przejęcia utrzymania składa się zazwyczaj z 3 głównych faz projektowych, w których następuje stopniowe zwiększanie poziomu dojrzałości aplikacji przejmowanych w utrzymanie. Fazy te to: Przygotowanie, Tranzycja i Utrzymanie.

Faza Przygotowania

Projekt rozpoczyna się od ustalenia warunków świadczenia usług, w szczególności: listy aplikacji, warunków SLA, zasad współpracy. Na tej podstawie dobierany jest optymalny skład zespołu realizacyjnego. Faza Przygotowania kończy się zdefiniowaniem planu projektu. W tym momencie rozpoczyna się właściwy projekt przejęcia utrzymania.

Faza Tranzycji

Podzielona jest na 4 etapy:

  • Zapoznanie się z przejmowanymi aplikacjami, które kończy się protokolarnym odbiorem przekazanej dokumentacji oraz odbiorem kodów źródłowych i pozostałych komponentów aplikacji.

  • Zapewnienie środowiska technicznego, czyli stworzenie nowego, profesjonalnego środowiska deweloperskiego, bazującego na narzędziach i źródłach otrzymanych od Klienta. Etap ten kończy się osiągnięciem zdolności do rekompilacji i przebudowy aplikacji.

  • Budowa aplikacji, czyli zbudowanie działającej wersji aplikacji, która powstaje na podstawie materiałów przekazanych przez Klienta.

  • Testy wewnętrzne i akceptacyjne – w momencie, gdy testy potwierdzą, że aplikacja zbudowana przez CUBE.ITG jest zgodna z użytkowaną dotychczas, można uznać, że w pełni powiódł się najważniejszy etap przejmowania utrzymania i zespół CUBE.ITG posiada dostateczne kompetencje, aby podjąć się serwisu i dalszego rozwoju aplikacji.Faza Utrzymania Aplikacji – po pomyślnym przejściu 4 etapów Fazy Tranzycji kończy się projekt przejęcia utrzymania i rozpoczyna świadczenie regularnych usług serwisowych, konserwacyjnych i rozwojowych dla utrzymywanych aplikacji. W tym okresie, obok podstawowych zadań związanych z poprawą błędów czy autoryzacją zmian, napotykamy czasem na problemy wynikające z wieku utrzymywanych systemów. Wykorzystywane technologie często są pozbawione wsparcia producenta, a ich zastosowanie ogranicza wydajność, prowadząc nawet do okresowej utraty stabilności systemu. Dlatego w ramach usług dodatkowych CUBE.ITG oferuje usługę strojenia aplikacji, czyli Performance Tuning.

Korzyści

  • Obniżenie kosztów serwisowania systemów
  • Podniesienie jakości utrzymania systemów
  • Dywersyfikowanie ryzyka jednego dostawcy w obszarze utrzymania oprogramowania oświadczenie w międzynarodowych projektach.

Kontakt

CHCESZ DOWIEDZIEĆ SIĘ WIĘCEJ? NAPISZ DO NAS!

Nasz doświadczony zespół odpowie na wszystkie Twoje pytania.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingowych przez administratora danych osobowych CUBE.ITG S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Sienna 39, 00-121, zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.2014.1182 z późn. zm.). Oświadczam, że wiem o dobrowolności podania danych i prawie do ich poprawiania, zmiany oraz usunięcia.