Raport bieżący nr ESPI 54/2016

ZMIANA TERMINU PUBLIKACJI ROZSZERZONEGO SKONSOLIDOWANEGO RAPORTU ZA III KWARTAŁ 2016 R.

Zarząd CUBE.ITG S.A. (Spółka) informuje o zmianie terminu przekazania przez Spółkę do publicznej wiadomości rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2016 roku. Zgodnie z treścią raportu bieżącego nr 5/2016 z dnia 21 stycznia 2016 r. pierwotny termin publikacji ww. raportu okresowego określony był na dzień 14 listopada 2016 r. Spółka informuje, iż powyższy raport zostanie opublikowany w dniu 7 listopada 2016 r.

Podstawa prawna Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Osoby reprezentujące Spółkę
Paweł Witkiewicz – Prezes Zarządu
Arkadiusz Zachwieja – Wiceprezes Zarządu