Raport bieżący nr ESPI 60/2016

POWIADOMIENIA O TRANSAKCJI OSOBY PEŁNIĄCEJ OBOWIĄZKI ZARZĄDCZE ORAZ OSOBY BLISKO ZWIĄZANEJ

Zarząd Cube.ITG S.A. (Spółka) informuje, że w dniu 1 grudnia 2016 r. otrzymał od Wiceprezesa Zarządu Spółki – Pana Marka Girka oraz od osoby blisko z nim związanej – Mizarus sp. z o. o. powiadomienia o transakcji na akcjach Spółki. Treść powiadomień Spółka przekazuje w załączniku.

pdf Powiadomienie o transakcji

Podstawa prawna Art. 19 ust. 3 MAR – informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.

Osoby reprezentujące Spółkę
Paweł Witkiewicz – Prezes Zarządu
Arkadiusz Zachwieja – Wiceprezes Zarządu