Raport bieżący nr ESPI 6/2017

REZYGNACJA CZŁONKA RADY NADZORCZEJ

Zarząd CUBE.ITG S.A. („Spółka”) informuje, iż w dniu dzisiejszym do Spółki wpłynęła rezygnacja Pana Mariana Nogi z pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej Spółki z dniem 15 lutego 2017 roku. Przyczyna rezygnacji nie została podana.

Podstawa prawna Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

 

Osoby reprezentujące Spółkę

Marek Girek – Prezes Zarządu

Arkadiusz Zachwieja – Wiceprezes Zarządu