Raport ESPI 10/2019

Temat: Informacja o zbyciu nieruchomości spółki zależnej od Emitenta 

Zarząd Cube.ITG S.A. (dalej „Emitent”) podaje do publicznej wiadomości, że dnia 17.04.2019r. Pani Anna Łukaszun – Zarządca spółki zależnej od Emitenta Data Techno Park sp. z o. o. w restrukturyzacji, sprzedała w drodze przetargu ofertowego nieruchomość gruntową, zabudowaną budynkiem komercyjnym, położoną we Wrocławiu przy ul. Kutnowskiej 1-3, za cenę ustaloną w postanowieniu Sędziego Sądu Rejonowego dla Wrocławia-Fabrycznej z dnia 04.10.2018r., o którym Emitent informował w raporcie bieżącym nr 33/2018r., tj. 6 471 778,00 zł netto , 7 960 286,94 zł brutto (w tym 23% VAT w wysokości 1 488 508,94 zł).

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.