Raport ESPI 11/2019

Temat: Zgromadzenie Wierzycieli spółki zależnej Emitenta

Zarząd spółki CUBE.ITG S.A. z siedzibą we Wrocławiu („Emitent”) informuje, że w dniu 25.04.2019 roku przed Sądem Rejonowym dla Wrocławia-Fabrycznej odbyło się Zgromadzenie Wierzycieli spółki zależnej Emitenta tj. Data Techno Park Sp z o.o. w restrukturyzacji, w celu głosowania nad układem. W związku z koniecznością złożenia w Sądzie sporządzonego przez Zarządcę Data Techno Park Sp. z o.o. w restrukturyzacji planu podziału środków po sprzedaży nieruchomości przy ul. Kutnowskiej 1-3 we Wrocławiu (o czym Emitent informował w raporcie bieżącym nr 10/2019) oraz aktualizacją spisu wierzycieli po podpisaniu porozumienia z bankami Getin Noble Bank S.A. z siedzibą w Warszawie oraz ING Bankiem Śląskim z siedzibą w Katowicach (o którym Emitent informował w raporcie bieżącym nr 9/2019) głosowanie zostało przesunięte na dzień 27.06.2019 roku.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.