Raport ESPI 12/2019r.

Temat: Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia CUBE.ITG S.A. na dzień 27 czerwca 2019 roku wraz z projektami uchwał

 

Zarząd CUBE.ITG S.A. („Spółka”) informuje, że działając na podstawie art. 395, art. 399 § 1, art. 402(1) i art. 402(2) Kodeksu spółek handlowych, zwołuje na dzień 27 czerwca 2019 roku na godzinę 12:00 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki („ZWZ”), które odbędzie się przy ul. Borowskiej 283b we Wrocławiu. Spółka przekazuje w załączeniu treść ogłoszenia o zwołaniu ZWZ oraz projekty uchwał.

Podstawa prawna – Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe