Raport ESPI 13/2019r.

Temat: Postępowanie restrukturyzacyjne

W nawiązaniu do raportów bieżących nr 2/2019 oraz 7/2019 zarząd Emitenta podaje do publicznej wiadomości, iż w związku z przesunięciem terminu głosowania spółki zależnej Emitenta Data Techno Park sp. z o.o. w restrukturyzacji, o czym informowano w raporcie bieżącym nr 11/2019, a także w związku z upływem trzech miesięcy od wcześniej ustalonego dnia układowego w ramach postępowania o zatwierdzenie układu, w ramach którego nie złożono wniosku o zatwierdzenie układu, ustalony zostanie nowy dzień układowy oraz termin oddawania głosów za propozycjami układowymi, o czym Emitent poinformuje w odrębnym raporcie bieżącym, przekazanym do publicznej wiadomości.

 

Podstawa Prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.