Temat:  Złożenie wniosku o uzasadnienie postanowienia o umorzeniu postępowania sanacyjnego Emitenta

Zarząd Cube.ITG S.A. w restrukturyzacji („Spółka”, „Emitent”) informuje, iż w dniu 1 sierpnia 2018 r. złożył wniosek o doręczenie mu postanowienia Sądu Rejonowego dla Wrocławia-Fabrycznej, VIII Wydział Gospodarczy ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych z dnia 26 lipca 2018 r. w przedmiocie umorzenia postępowania sanacyjnego sygn. akt VIII GRs 10/17 wraz z uzasadnieniem.
Emitent po uzyskaniu pisemnego uzasadnienia postanowienia rozważy wniesienie zażalenia.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.