Temat: Informacja Emitenta o braku publikacji raportów bieżących o numerach 25/2018 oraz 26/2018

Zarząd Cube.ITG S.A. w restrukturyzacji („Spółka”, „Emitent”) informuje, że w wyniku oczywistej omyłki pisarskiej nadano błędny numer raportowi bieżącemu z dnia 02.08.2018 r. dotyczącemu złożenia wniosku o uzasadnienie postanowienia o umorzeniu postanowienia sanacyjnego Emitenta. Powyższy raport otrzymał numer 27/2018, natomiast poprzedza go bezpośrednio raport o numerze 24/2018.

Spółka informuje zatem, że raport 27/2018 pozostaje pod tym numerem w niezmienionej treści. Emitent zaznacza jednocześnie brak publikacji raportów o numerach 25/2018 oraz 26/2018 i podaje, że kolejny zamieszczany raport bieżący będzie publikowany z numerem 29/2018.

Podstawa prawna: Inne uregulowania