Raport ESPI 31/2018

Temat: Zażalenie na postanowienie Sądu o umorzeniu postępowania sanacyjnego

Treść raportu:

Cube.itg S.A. w restrukturyzacji z siedzibą we Wrocławiu (dalej „Spółka”) podaje do publicznej wiadomości, że Zarząd Spółki złożył w dniu 19 września 2018 roku zażalenie na Postanowienie Sądu Rejonowego dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu VIII Wydział Gospodarczy dla spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych z dnia 26 lipca 2018 r. w sprawie umorzenia postępowania sanacyjnego Spółki.
O wydaniu przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu VIII Wydział Gospodarczy ds. upadłościowych i restrukturyzacyjnych postanowienia o umorzeniu postępowania sanacyjnego Spółka informowała w reporcie bieżącym nr 81/2017 z dnia 18 października 2018 roku.
O zamiarze złożenia przez Zarząd zażalenia na powyższe postanowienie Sądu Rejonowego Spółka informowała w raporcie bieżącym nr 29/2018 z dnia 7 września 2018 roku.

 

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.