Raport ESPI 32/2018

Temat: Odstąpienie od przedwstępnej umowy zbycia nieruchomości przez jednostkę zależną – Data Techno Park sp. z o. o. w restrukturyzacji z siedzibą we Wrocławiu

Cube.itg S.A. w restrukturyzacji z siedzibą we Wrocławiu (dalej „Spółka”) podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 17 września 2018 roku Zarządca jednostki zależnej – Data Techno Park Sp. z o.o. w restrukturyzacji z siedzibą we Wrocławiu, za zgodą Sędziego Komisarza, wyrażoną w Postanowieniu z dnia 9 sierpnia 2018 r. złożyła podmiotowi trzeciemu „Kupującemu” oświadczenie o odstąpieniu od przedwstępnej umowy zbycia nieruchomości, o zawarciu której Spółka informowała w reporcie bieżącym nr 50/2017 z dnia 25 lipca 2017 roku.

Ponadto Cube.itg S.A. w restrukturyzacji z siedzibą we Wrocławiu (dalej „Spółka”) podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 24 września 2018r. Zarządca jednostki zależnej – Data Techno Park Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu złożyła do Sądu Rejonowego dla Wrocławia – Fabrycznej we Wrocławiu, Wydział VIII Gospodarczy ds. upadłościowych i restrukturyzacyjnych Wniosek w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż przedmiotowej nieruchomości wchodzącej w skład masy sanacyjnej jednostki zależnej (dalej „Wniosek”). W uzasadnieniu Wniosku Zarządca wskazała m.in.:

  1. że sprzedaż tej nieruchomości jest niezbędna do skutecznego przeprowadzenia postępowania sanacyjnego Data Techno Park Sp. z o.o. w restrukturyzacji,
  2. możliwość uzyskania środków, które będą mogły zostać przeznaczone na rozwój Data Techno Park Sp. z o.o. w restrukturyzacji po jej sprzedaży.

Podstawa prawna : Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne