Temat: Uprawomocnienie postanowienia o umorzeniu postępowania sanacyjnego

Treść:

Zarząd spółki CUBE.ITG S.A. w restrukturyzacji z siedziba we Wrocławiu informuje, iż w dniu 15.11.2018 r. otrzymał informację od Zarządcy Spółki o odebraniu przez jego pełnomocnika postanowienia Sądu Okręgowego we Wrocławiu z dnia 8 listopada 2018 r. w sprawie o sygn. akt XI Gz 600/18, oddalające zażalenie dłużnika na postanowienie Sądu Rejonowego dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VIII Wydział Gospodarczy ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych z dnia 23 lipca 2018 roku o umorzeniu postępowania sanacyjnego prowadzonego wobec Emitenta pod sygnaturą VIII GRs 10/1. Tym samym wymienione postanowienie Sądu Rejonowego dla Wrocławia-Fabrycznej o umorzeniu postepowania sanacyjnego stało się prawomocne w dniu 8 listopada 2018 r.. Informacja, co do faktu, daty i przyczyn wydania postanowienia o umorzeniu postępowania sanacyjnego została opublikowana w raporcie bieżącym nr 29/2018.

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe