Raport ESPI 35/2018

TEMAT: Zatwierdzenie spisu wierzytelności oraz wyznaczenie terminu zgromadzenia wierzycieli spółki zależnej Emitenta

Zarząd spółki CUBE.ITG S.A. z siedzibą we Wrocławiu informuje, iż w dniu 03.12.2018 r. otrzymał informację od Zarządcy spółki zależnej Data Techno Park Sp. z o.o. w restrukturyzacji o odebraniu postanowienia Sądu Rejonowego dla Wrocławia-Fabrycznej, Wydział VIII Gospodarczy dla spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych z dnia 30.11.2018r., o zatwierdzeniu spisu wierzytelności, złożonego przez Zarządcę do akt postępowania w dniu 15.01.2018 (sygnatura akt VIII GRs 9/17) oraz o odebraniu postanowienia tożsamego sądu z dnia 03.12.2018r. w sprawie wyznaczenia terminu Zgromadzenia Wierzycieli spółki zależnej Emitenta (sygnatura akt VIII Grs 9/17), w celu głosowania nad układem na dzień 14.02.2019r.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne